แองเตอร์นาซิอองนาล (The Internationale) (Thai Version) - ไฟเย็น [Official Audio]

หนักแผ่นดิน – สามัคคีนานาชาติ แองเตอร์นาซิอองนาล (The Internationale) (Thai Version – ไฟเย็น [Official Audio]

หนักแผ่นดิน (สร้อย)

หนักแผ่นดิน หนักแผ่นดิน
คนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดิน (หนักแผ่นดิน!)
หนักแผ่นดิน หนักแผ่นดิน
คนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดิน (หนักแผ่นดิน!)

สามัคคีนานาชาติ [ท่อนรับ]

นี้ เป็น การ ต่อ สู้ ครั้ง สุด ท้าย
สา มัค คี ให้ ถึง วัน พรุ่ง
แอง เตอร์ นา ซิ ออง นาล
จะ ต้อง ปรา กฏ เป็น..จริง

นี้ เป็น การ ต่อ สู้ ครั้ง สุด ท้าย
สา มัค คี ให้ ถึง วัน พรุ่ง
แอง เตอร์ นา ซิ ออง นาล
จะ ต้อง ปรา กฏ เป็น..จริง

🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7gG

#คสช_ความเสื่อมชาติ #แองเตอร์นาซิอองนาล , The Internationale, สามัคคีนานาชาติ, ไฟเย็น Official Audio, หนักแผ่นดิน
อ่านเพิ่มเติม

แองเตอร์นาซิอองนาล (The Internationale) (Thai Version) - ไฟเย็น [Official Audio]

แองเตอร์นาซิอองนาล (The Internationale) (Thai Version) – ไฟเย็น [Official Audio]

6
ผู้ ใด คือ ชน ชั้น ผู้ สร้าง โลก
คือพวกเรา ชนชั้นผู้ใช้แรงงาน
ผลทั้งสิ้น จะต้องเป็นของพวกเรา
ไม่ เหลือ ให้ พวก ทาก สูบ กิน
7
แค้นเจ้าพวก สัตว์ร้ายเลวทราม[นั้น] นั่น
[แค้น เจ้า พวก ศัก ดิ นา เลว ทราม นั่น]

แค้น ที่ มัน สูบ กิน เลือด เรา
มีแต่ กำจัด การ ขูดรีด ให้ สิ้น
ตะวันสีแดง สาดแสง ทั่วหล้า
3 ***
นี้ เป็น การ ต่อ สู้ ครั้ง สุด ท้าย
สา มัค คี ให้ ถึง วัน พรุ่ง
แอง เตอร์ นา ซิ ออง นาล
จะ ต้อง ปรา กฏ เป็น..จริง

🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7gj

#แองเตอร์นาซิอองนาล , The Internationale, ไฟเย็น Official Audio
อ่านเพิ่มเติม

Day 2 VoiceTV 21จอดับ : กสทช. คณะกรรมการเสื่อมทีวีโทรคมฯชาติ

Day 3 VoiceTV 21บรรเทาทุกข์เป็นการชั่วคราว : กสทช. คณะกรรมการเสื่อมทีวีโทรคมฯชาติ

การออกรายการของ ผู้ฟ้องคดี (บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด) ดังกล่าว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (สำนักงานคณะกรรมการเสื่อมทีวีโทรคมฯชาติ)
มิได้เสนอว่า  เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไร
และ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (คณะกรรมการเสื่อมทีวีโทรคมฯชาติ กสทช. )
ไม่ปรากฏว่า ได้พิจารณาในประเด็นความเสียหายอย่างร้ายแรง

ก่อนมีมติออกคำสั่งกำหนดโทษทางปกครอง
ให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

จึงเห็นว่าคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จึงมีเหตุสมควรที่ศาลจะกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7g0

#VoiceTV21 #คสช_ความเสื่อมชาติ
อ่านเพิ่มเติม

Day 2 VoiceTV 21จอดับ : กสทช. คณะกรรมการเสื่อมทีวีโทรคมฯชาติ

Day 2 VoiceTV 21จอดับ : กสทช. คณะกรรมการเสื่อมทีวีโทรคมฯชาติ


ค ส ช . 1 0 3 ทั บ 5 7
ยังเบ็ดเสร็จสะเด็ดดากขนแคมไข่
ส่งเรื่องผ่านองค์กรวิชาชีพไป
เพื่อให้สอบสวนทางจริยธรรม

คณะ กรรม การ เสื่อม กอ สอ
ทีวี โทรคมฯ ชาติ ทอ ชอ ต่ำ
6 โยงใย 6 ทวยโยง 6 ไทยยำ
ว๊อยทีวี ดำ จอ ดับ นั่ง จับ ดอ

[ว๊อยทีวี ดำจอดับโดนจับดอ]

สามัญชน
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7fM

#คสช_ความเสื่อมชาติ
อ่านเพิ่มเติม

Day 1 VoiceTV 21จอดับ : กสทช. คณะกรรมการเสื่อมทีวีโทรคมฯชาติ

Day 1 VoiceTV 21จอดับ : กสทช. คณะกรรมการเสื่อมทีวีโทรคมฯชาติ


คสช.ความเสื่อมชาติ ไอ้สัด หมา
คสช.ความ เสื่อม ชา ครา สิ้นชื่อ
คสช.ควาย สม ชั่ว วัว กระ บือ
ครานี้ฤๅ มึง ต้อง กิน …ฝ่า ตีน กู

ผิด คำ สั่ง ค ส ช . ที่ 97
ไอ้แม่เ_็ด ทับ 57 เจี๊ยว หด หู่
โถ ไอ้ สัด ผิด คำ สั่ง กู หา ดู
Voice TV ยังไม่รู้ ผิด อย่างไร

สามัญชน
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7fm

#คสช_ความเสื่อมชื่อ
อ่านเพิ่มเติม

มันเหมือนกันที่ไหน วะ!ไอ้ตูบ มึงตบจูบจับแคมถ่างกลางเมืองบ้าน : รัฐบาลประยุทธ์ ต้องออกไป 3

มันเหมือนกันที่ไหน วะ!ไอ้ตูบ มึงตบจูบจับแคมถ่างกลางเมืองบ้าน : รัฐบาลประยุทธ์ ต้องออกไป 3


รัฐบาล อำนาจเต็ม ตอนเลือกตั้ง
แล้วก็ยัง มา คุย โว โอ้ อวด เบ่ง
โอบามา ประชาชน เขาเลือกเอง
ไม่กระเด้ง ไม่กระเด้า ชำ เรา รัฐ

สี จิ้นผิง ของจีน คอม มิว นิสต์
อภิสิทธิ์ ของไทย ประชาธิปัตย์
เขามาตาม หลักการ ก็เห็นชัด
ค ส ช . อ สั ต ย์ โค่น รัฐ บาล

มันเหมือนกันที่ไหน วะ!ไอ้ตูบ
มึงตบจูบจับแคมถ่างกลางเมืองบ้าน
อำนาจรัฐตอนเลือกตั้งนั่งหำบาน
มึงหน้าด้านอ้างกฎหมายเพื่อตัวมึง

สามัญชน
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7eK

#คสช_ความเสื่อมชาติ , ประเยส
อ่านเพิ่มเติม

พันธมิตรฯ ยึดทำเนียบ 2551 ชุมนุมโดยสงบ ไม่มั่วสุม ก่อความวุ่นวาย ใช้กำลังประทุษร้าย ยุยงปลุกปั่น ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ ยกฟ้อง

พันธมิตรฯ ยึดทำเนียบ 2551 ชุมนุมโดยสงบ ไม่มั่วสุม ก่อความวุ่นวาย ใช้กำลังประทุษร้าย ยุยงปลุกปั่น ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ ยกฟ้อง

ไม่ผิด มาตรา 215 วรรคแรก มั่วสุม ก่อความวุ่นวาย ใช้กำลังประทุษร้าย
ไม่ผิด มาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1-6 เป็นการฟ้องซ้ำ
จำเลยที่ 7-9
การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ และการกระทำของจำเลยที่ 7-9 ไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น
กลุ่มพันธมิตรฯ ชุมนุมโดยสงบ ไม่ได้กระทำความผิดฐานก่อความวุ่นวายตามมาตรา 215 วรรคแรก

ยกฟ้องจำเลยที่ 7-9

🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7eq

#พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย , People’s Alliance for Democracy
อ่านเพิ่มเติม

ครวยไหมครับ โคทม [กลอนแปดไม่สุภาพ]

ครวยไหมครับ โคทม [กลอนแปดไม่สุภาพ]


ประเทศชาติวุ่นวายเพราะไอ้สัตว์
ขวางเลือกตั้งรั้งหีบบัตรฉกหีบฉวย
ไอ้ สุ วิทย์ พุท ธะ พระ หัว กรวย
กอ กอ ตอ ก็ ด้วย แก๊ง กวน ตีน

พรรคพลังประชารัฐแม่มึงหรือ
มึงหืออือ สมาทาน พวกทุศีล
พาดบันไดพวกจังไรได้ป่ายปีน
มึงมาคลีน มึงมาแคร์ มึงเป็นใคร

สามัญชน ครวยไหมครับ
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7ef

#คสช_ความเสื่อมชาติ , ครวยไหมครับโคทม อ่านเพิ่มเติม

รัฐบาลประยุทธ์ ต้องออกไป 1-2

รัฐบาลประยุทธ์ ต้องออกไป 1-2

ประเยส ไม่ ลาออก ไอ้หอกหัก
ประเยส ไม่ยอมพัก ไอ้หักหอก
ประเยส อ้างกฎหมาย ไอ้ กิ๊กก๊อก
ไอ้ครวยถอกไอ้หอกง้ำหำโตงเตง

สามัญชน หำห้อย
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7dV

#คสช_ความเสื่อมชาติ , ประเยส

อ่านเพิ่มเติม

เหลือกระโปกสองใบก็ไม่ยอมแพ้ #คสช_ความเสื่อมชาติ

เหลือกระโปกสองใบก็ไม่ยอมแพ้ #คสช_ความเสื่อมชาติ

ประชาธิปไตยต้องไปต่อ
กล้าไม่พอก็ไม่พากันไปไหน
แข้งอ่อนล้าข้าฯอ่อนแรงแข็งใจไว้
เหลือกระโปกสองใบก็ไม่ยอมแพ้

[แกว่ง กระโปก สองใบ..ไปสู้มัน]

สามัญชน
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7dN

#คสช_ความเสื่อมชาติ
อ่านเพิ่มเติม

รัชนก ตบมิตรภาพ กระชับพ่าย เฉิน ยู่เฟย : Indonesia Masters 2019


รัชนก อินทนนท์ คน มี เพื่อน
มืออาชีพ ก็เหมือนมีครบถ้วน
เฉิน ยู่เฟย เคยถ้อยทีถ้อยกระบวน
ถึง เว ลา ก็ สม ควร ..หยวน กันไป

สามัญชน
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7dj

#IndonesiaMasters2019 , 2019年印度尼西亞羽毛球大師賽, ไดฮัทสึ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส, รัชนก อินทนนท์, เฉิน ยู่เฟย, CHEN Yufei, Ratchanok INTANON
อ่านเพิ่มเติม

จงกลพรรณ-รวินดา ชนะ โชว เหม่ยกวน-หลี่ เหม่ยหยวน : Indonesia Masters 2019จงกลพรรณ กิติธารากุล น่า!
รวินดา ประจงใจ ในประสงค์
[หากสยาม ยังอยู่ยั้ง ยืนยง]
ไม่อยู่คง หลี่ เหม่ยหยวน-โชว เหม่ยกวน 

สามัญชน
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏

#IndonesiaMasters2019 , 2019年印度尼西亞羽毛球大師賽, ไดฮัทสึ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส, จงกลพรรณ กิติธารากุล, รวินดา ประจงใจ, โชว เหม่ยกวน, หลี่ เหม่ยหยวน, Jongkolphan KITITHARAKUL, Rawinda PRAJONGJAI, CHOW Mei Kuan, LEE Meng Yean
อ่านเพิ่มเติม

รัชนก ชนะ บุศนันทน์ : Indonesia Masters 2019

๓.๓
รัช นก อิน ท นนท์ ค น หน้า ขัน
บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธ์ ขาวหน้า
ครีมโค่น ไค่ หยานหยาน นัดผ่านมา
สายล่าง รอบ 2 พา ลากมา ตรง

สามัญชน
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7cX

#IndonesiaMasters2019 , 2019年印度尼西亞羽毛球大師賽, ไดฮัทสึ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส, รัชนก อินทนนท์,บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธ์, Ratchanok INTANON, Busanan ONGBAMRUNGPHAN
อ่านเพิ่มเติม

พรปวีณ์ คว่ำ อกาเนะ ยามากูชิ : Indonesia Masters 2019

๓.๒
พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ชงชู เอ๊ะ!
อกาเนะ ยามากูชิ นิ หรือ
ฉายาน้องเนะ หมูน้อย รถถัง อือ! 
ตุ๊กตาญี่ปุ่น คือ ชื่อ ฉายา

สามัญชน
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7d2

#IndonesiaMasters2019 , 2019年印度尼西亞羽毛球大師賽, ไดฮัทสึ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส, พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, อกาเนะ ยามากูชิ, Pornpawee CHOCHUWONG, Akane YAMAGUCHI
อ่านเพิ่มเติม

พรปวีณ์ ชนะ โชร์ บริทส์ : Indonesia Masters 2019

๓.๑
พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ชงชูทิศ
แหม่มอังกฤษ โชร์ บริทส์ แบดติดหลง
[หากสยามยังอยู่ยั้งยืนยง]
[เราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย]..ฤๅ

สามัญชน
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7cQ

#IndonesiaMasters2019 , 2019年印度尼西亞羽毛球大師賽, ไดฮัทสึ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส, พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, โชร์ บริทส์,  Pornpawee CHOCHUWONG, Chloe BIRCH
อ่านเพิ่มเติม

จงกลพรรณ-รวินดา ชนะ อาชวีนี่ พอนนัพพา-ซิกกิ เร็ดดี้ : Indonesia Masters 2019จงกลพรรณ กิติธารากุล นิ! 
สาวแขกอินเดีย ซิกกิ เร็ดดี้
รวินดา ประจงใจ ประ จง ดี 
อาชวีนี่ พอนนัพพา ประจง

สามัญชน
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏

#IndonesiaMasters2019 , 2019年印度尼西亞羽毛球大師賽, ไดฮัทสึ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส, จงกลพรรณ กิติธารากุล, รวินดา ประจงใจ,  อาชวีนี่ พอนนัพพา, ซิกกิ เร็ดดี้, Jongkolphan KITITHARAKUL, Rawinda PRAJONGJAI, Ashwini PONNAPPA, REDDY N. Sikki
อ่านเพิ่มเติม

รัชนก ชนะ โซเนีย เชี๊ยะ : Indonesia Masters 2019

รัชนก ชนะ โซเนีย เชี๊ยะ : Indonesia Masters 2019


รัชนก อินทนนท์ ขนลั่นเปรี๊ยะ
โซเนีย เชี๊ยะ หมวยขาวเนียนขนลุกซ่า
ตบ ตี กัน หัน มา ดู นา ฬิ กา
ครึ่ง ชั่ว โมง กับ กว่า 9 นาที

สามัญชน
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7c2

#IndonesiaMasters2019 , 2019年印度尼西亞羽毛球大師賽, ไดฮัทสึ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส, รัชนก อินทนนท์, โซเนีย เชี๊ยะ, Ratchanok INTANON, Soniia CHEAH  อ่านเพิ่มเติม

คาโรลิน่า มาริน ชนะ จาง ยี่ หมาน : Indonesia Masters 2019

คาโรลิน่า มาริน ชนะ จาง ยี่ หมาน : Indonesia Masters 2019


ไดฮัทสึ อินโดนีเซีย มาส เตอร์ส
จาง ยี่ หมาน มาเจอ ฮา โหด หิน
มือ วาง 5 ….. คา โร ลิ น่า มา ริน 
[ฉั น จ ะ บิ น บิ น ไ ป ใ น น ภ า]

สามัญชน
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7aL

#IndonesiaMasters2019 , ไดฮัทสึ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส, คาโรลิน่า มาริน, จาง ยี่ หมาน, Carolina MARIN, ZHANG Yiman 
อ่านเพิ่มเติม

เดชาพล-ทรัพย์สิรี พลาดแชมป์ พ่าย ยูตะ วาตานาเบะ-เอริสะ ฮิกาชิโนะ : Malaysia Masters 2019

เดชาพล-ทรัพย์สิรี พลาดแชมป์ พ่าย ยูตะ วาตานาเบะ-เอริสะ ฮิกาชิโนะ : Malaysia Masters 2019

๒๓
เดชาพล – ทรัพย์สิรี ตีไล่ ดะ
โน่น ยู ตะ วา ตา นา เบะ นั่น
เอ ริ สะ ฮิ กา ชิ โนะ ….. นั้น
ยุ่นรุกไล่ไทยรุกยันกันสองเซต

สามัญชน
๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-7aq

#MalaysiaMasters2019 , เปอโรดัว มาเลเซีย มาสเตอร์ส, เดชาพล พัววรานุเคราะห์, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย, ยูตะ วาตานาเบะ, เอริสะ ฮิกาชิโนะ, Yuta WATANABE, Arisa HIGASHINO, Dechapol PUAVARANUKROH, Sapsiree TAERATTANACHAI 
อ่านเพิ่มเติม

การต่อสู้ของเสือ Ratchanok ปกป้องความสำเร็จ - กีฬา | Sin Chew Daily : Malaysia Masters 2019

การต่อสู้ของเสือ Ratchanok ปกป้องความสำเร็จ – กีฬา | Sin Chew Daily : Malaysia Masters 2019

๒๒
การต่อสู้ของเสือ Ratchanok
ป้องปกความสำเร็จ ไม่จบเห่
กระ ทิง สาว มา ริน จบไม่เฮ
เมย์สุดเท่ won two back-to-back

สามัญชน
๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-79X

#MalaysiaMasters2019 , เปอโรดัว มาเลเซีย มาสเตอร์ส, รัชนก อินทนนท์, Ratchanok INTANON, Sin Chew Daily
อ่านเพิ่มเติม

รัชนก ชนะ คาโรลินา มาริน คว้าแชมป์ : Malaysia Masters 2019

รัชนก ชนะ คาโรลินา มาริน คว้าแชมป์ : Malaysia Masters 2019

๒๑
[คาโรลิน่า มาริน ไม่ ค่อย ร้อง]
รัชนก ขอจับจองแชมป์ครั้งใหม่
เมย์ แชมป์เก่า ปีก่อน มันเก่าไป
มารินร้อง ไม่เป็นไร ยอมให้เมย์

สามัญชน
๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-79n

#MalaysiaMasters2019 , เปอโรดัว มาเลเซีย มาสเตอร์ส, รัชนก อินทนนท์, คาโรลินา มาริน, Ratchanok INTANON, Carolina MARIN
อ่านเพิ่มเติม

เดชาพล-ทรัพย์สิรี ชนะ โรบิน แท็บลิ่ง-เซเลน่า พีค : Malaysia Masters 2019


๒๐
[เดชาพล พัววรานุเคราะห์ ชี้]
ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย เฉ
โรบิน แท็บลิ่ง-เซเลน่า พีค เซ
[’ว้า เหว่ ไม่รู้จะเห ไปหา ใคร]

สามัญชน
๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-78O

#MalaysiaMasters2019 , เปอโรดัว มาเลเซีย มาสเตอร์ส, เดชาพล พัววรานุเคราะห์, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย, โรบิน แท็บลิ่ง, เซเลน่า พีค, Dechapol PUAVARANUKROH, Sapsiree TAERATTANACHAI, Robin TABELING, Selena PIEK
อ่านเพิ่มเติม

รัชนก อินทนนท์ ชนะ โกะห์ จิน เหว่ย : Malaysia Masters 2019

รัชนก อินทนนท์ ชนะ โกะห์ จิน เหว่ย : Malaysia Masters 2019

๑๙
รัชนก อินทนนท์ ทนเฉย
โกะห์ จิน เหว่ย ทำเตี้ยใส่ดูไม่เหมาะ
ลมหายใจ เตี้ย จัง ฟัง ไม่ เพราะ
วิ่งเหยาะเหยาะขาสั้นไม่ทันเมย์

สามัญชน
๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-795

#MalaysiaMasters2019 , เปอโรดัว มาเลเซีย มาสเตอร์ส, รัชนก อินทนนท์,โกะห์ จิน เหว่ย, Ratchanok INTANON, GOH Jin Wei
อ่านเพิ่มเติม

เดชาพล-ทรัพย์สิรี ชนะ ปราวีน จอร์แดน-เมลาติ แดวา อ็อคตาเวียนติ : Malaysia Masters 2019


๑๘
เม ลา ติ แด วา อ็อค ตา เวียน ติ
ปราวีน จอร์แดน แนวปริ ถอย ร่น
[ทรัพย์ สิ รี แต้ รัตน ชัย ชน]
เด ชา พล พัว วรา นุ เคราะห์

สามัญชน
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-78z

#MalaysiaMasters2019 , เปอโรดัว มาเลเซีย มาสเตอร์ส, เดชาพล พัววรานุเคราะห์, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย, ปราวีน จอร์แดน, เมลาติ แดวา อ็อคตาเวียนติ, Dechapol PUAVARANUKROH, Sapsiree TAERATTANACHAI, Praveen JORDAN, Melati Daeva OKTAVIANTI
อ่านเพิ่มเติม

รัชนก ชนะ ไท่ ซือ หยิง : Malaysia Masters 2019

รัชนก ชนะ ไท่ ซือ หยิง : Malaysia Masters 2019

๑๖
[รัชนก อินทนนท์ ทน นิ่ง]
รัชนก ไม่ ทิ้ง ต้น เสมอ
รัชนก เมย์ อ่อนน้อม ถ่อมเจอ
Ratchanok เธอ  Rendahkan Hati
๑๗
[รัชนก อินทนนท์ ทน นิ่ง]
ไท่ ซือ หยิง ไม่ทิ้ง เสมอที่
ไท่ ซือ หยิง ต่าย อ่อนน้อม ถ่อมที
Rendahkan Hati อ่อนน้อมถ่อมตน

สามัญชน
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7cLjG-77g

#MalaysiaMasters2019 , เปอโรดัว มาเลเซีย มาสเตอร์ส, รัชนก อินทนนท์, ไท่ ซือ หยิง, Ratchanok INTANON, TAI Tzu Ying
อ่านเพิ่มเติม