15802053_1302158993179374_9076728758014050304_n-1

ชนสามัญ สรรมา
สามัญชน คนสามัญ
สีเหล่ เสรี สะบั้น
สามัญชนมั่น สรรมาชน
.
samunchon | ชนสามัญ ชนสรรมา สามัญชน
Political Poetry, Thai https://samunchon.com

ใส่ความเห็น