15802529_1086983518096404_8271009738146185216_n

.
จตุพร พรหมพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย
.
นอ ปอ ชอ ต่อต้าน …… อาธรรม์
จตุพร พรหม พันธุ์ …….. แน่ แท้
คือคนหว่านเมล็ดพันธุ์ .. ผลิงอก
รากหยั่งดอกใบนั้น …… กิ่งต้น หยัดยืน
.
สามัญชน
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
.
จตุพร พรหมพันธุ์, เมล็ดพันธุ์, ประชาธิปไตย
.
☀️

ใส่ความเห็น