สีเก่า

cropped_avatar_chonsamun

cropped_avatar_chonsamun

http://chonsamun.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-avatar26_1-300×300.jpg

การบ้านก็พอรู้เรื่อง
การเมืองก็พอรู้อยู่
เพียง แค่ แล แล ดู ดู
สู้ สู้ มา แค่ สิบ ปี

http://wp.me/p7cLjG-16
สีเก่า, samunchon

สีเก่า

การบ้านก็พอรู้เรื่อง
การเมืองก็พอรู้บ้าง
ก่อนนั้นเป็นคนกลางกลาง
บาง ครั้ง ข้าง ข้าง คู คู

การบ้านก็พอรู้เรื่อง
การเมืองก็พอรู้อยู่
เพียง แค่ แล แล ดู ดู
สู้ สู้ มา แค่ สิบ ปี

เสื้อเหลืองก็พอรู้แสง
เสื้อแดงก็พอรู้สี
น้ำเงินเขียวฟ้ากากี
ฤๅจะสู้สีเก่าเถ้าชรา

samunchon khonsamun
สามัญชน 07 Feb 2016
http://wp.me/p7cLjG-16

สีเก่า, samunchon

หนึ่งความคิดบน “สีเก่า

ใส่ความเห็น