Lady's Story Club รูปประจำตัว

ไม่สำคัญ ต้องสรรคำ

หยัดแถวเดินแนวตอนเรียงหนึ่ง
เหยียดตรึงเดินเรียงหน้ากระดานได้
ชายหญิง ไม่สำคัญ แม้เป็นใคร
กายใจ คล้องจองคล้องสอดสำแดง

samunchon
25 กุมภาพันธ์ 2016
🙏🐸😍🎀❤️💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-2E

ไม่สำคัญ, ต้องสรรคำ, Lady’s Story Club, samunchon


ไม่สำคัญ ต้องสรรคำ

[ไม่ว่า]ชายหรือหญิงไม่สำคัญ
ควรสัมพันธ์กันสอดคล้อง
ทำให้การเดินคล้องจอง
ต้อง*เรียนรู้[กัน]ปรับกันไป
Lady’s Story Club

หยัดแถวเดินแนวตอนเรียงหนึ่ง
เหยียดตรึง เดินเรียงหน้ากระดานได้
ชายหญิง ไม่สำคัญ แม้เป็นใคร
กายใจ คล้องจองคล้องสอดสำแดง
samunchon

ใจเราอยากให้ชายนำหญิงนั่น*
ไม่ว่ากำแพงสูงชันเธอกล้าแกร่ง
เพราะเท้าของเธอนั้นมั่นคง[แข็งแรง]มีแฮง*
ดันขาหลังที่อ่อนแรงอย่างฉันก้าวไป
Lady’s Story Club

ใจเอย เจ้าเอ่ยใจ ไม่เคลือบแฝง
กำแพง สูงชัน อย่าหวั่นไหว
สองเท้า เธอเหยียบยันบ่าฉันไว้
สองบ่ามั่น ยันสองขาคอยประคอง
samunchon

ถ้าวันใดเธอให้เกียรติทัดเทียม[กัน]นั่น*
[หรือ]เธอพร้อมเป็นขาหลังฉัน[ก็พร้อม]เช่นดังผอง*
แต่พึงต้อง*[ให้]งามสมควรตามครรลอง
ชีวิตคู่ของทั้งสองคงสุขใจ
Lady’s Story Club

Lady’s Story Club
25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 0.37 น.

samunchon
25 กุมภาพันธ์ 2016
🙏🐸😍🎀❤️💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-2E

ไม่สำคัญ, ต้องสรรคำ, Lady’s Story Club, samunchon

[] สำนวนเดิม
* ปรุงสำนวน

Lady’s Story Club
ผู้หญิงก็เหมือนกับทะเล

chonsamun_avatar

chonsamun_avatar

หนึ่งความคิดบน “ไม่สำคัญ ต้องสรรคำ

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  ไม่สำคัญ ต้องสรรคำ
  .
  [ไม่ว่า]ชายหรือหญิงไม่สำคัญ
  ควรสัมพันธ์กันสอดคล้อง
  ทำให้การเดินคล้องจอง
  ต้อง*เรียนรู้[กัน]ปรับกันไป
  Lady’s Story Club
  .
  หยัดแถว เดินแนวตอนเรียงหนึ่ง
  เหยียดตรึง เดินเรียงหน้ากระดานได้
  ชายหญิง ไม่สำคัญ แม้เป็นใคร
  กายใจ คล้องจองคล้องสอดสำแดง
  samunchon
  .
  samunchon
  25 กุมภาพันธ์ 2016
  .
  http://wp.me/p7cLjG-2E
  ไม่สำคัญ, ต้องสรรคำ, Lady’s Story Club, samunchon
  .
  [] สำนวนเดิม
  * ปรุงสำนวน
  .

ใส่ความเห็น