ไทยเชียร์กีฬาไทย

ไทยเชียร์กีฬาไทย คำกล่าวจากรัฐมนตรีฯ

หนังสือแนะนำเพลงเชียร์กีฬาเล่มนี้ เกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับค่ายเพลง และนักแต่งเพลงอิสระ ซึ่งมีแนวคิดร่วมกันในการสร้างสรรเพลงเชียร์กีฬาให้เป็นหนึ่งเดียวของคนไทย เพื่อสร้างกระแส และความสามัคคี ร่วมร้อง ร่วมเชียร์กีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ

🙏🐸😍❤💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-3I

ไทยเชียร์กีฬาไทย , คำกล่าวจากรัฐมนตรีฯ

Thailand Go Go โดย GMM Grammy โดย wannaprasart

คำกล่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หนังสือแนะนำเพลงเชียร์กีฬาเล่มนี้ เกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับค่ายเพลง และนักแต่งเพลงอิสระ ซึ่งมีแนวคิดร่วมกันในการสร้างสรรค์เพลงเชียร์กีฬาให้เป็นหนึ่งเดียวของคนไทย เพื่อสร้างกระแส และความสามัคคี ร่วมร้อง ร่วมเชียร์กีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ

การจัดทำเพลงเชียร์กีฬาระดับชาติในครั้งนี้ ก็เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบในทุกช่องทางของสื่ออีกทั้งเพื่อให้ทางราชการใช้เป็นประโยชน์ ในการระดมทุนสาธารณะ เพื่อนำกลับมาพัฒนากีฬา พัฒนาสวัสดิการนักกีฬา หรือพัฒนาวัฒนธรรมกีฬาไทยต่อไป

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหวังว่า เพลเชียร์กีฬาที่หลากหลายนี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อวัฒนธรรมการชม  การเชียร์กีฬา  และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำ ค่ายเพลง และนักแต่งเพลงอิสระ  ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพลงเชียร์กีฬาระดับชาติ  ให้เป็นเกียรติประวัติแก่วงการกีฬาของประเทศไทย

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เนื้อร้อง
ดาวน์โหลดเพลงเชียร์กีฬา
มิวสิควีดีโอ
แนวคิด

http://secretary.mots.go.th/ewt_w3c/main.php?filename=song1

คำกล่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำกล่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

photo 1
คำกล่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
filename=song2

คำกล่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา July 17, 2014

คำกล่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
July 17, 2014

photo 2

หนึ่งความคิดบน “ไทยเชียร์กีฬาไทย คำกล่าวจากรัฐมนตรีฯ

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  ไทยเชียร์กีฬาไทย คำกล่าวจากรัฐมนตรีฯ
  .
  หนังสือแนะนำเพลงเชียร์กีฬาเล่มนี้ เกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับค่ายเพลง และนักแต่งเพลงอิสระ ซึ่งมีแนวคิดร่วมกันในการสร้างสรรเพลงเชียร์กีฬาให้เป็นหนึ่งเดียวของคนไทย เพื่อสร้างกระแส และความสามัคคี ร่วมร้อง ร่วมเชียร์กีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ
  .
  http://wp.me/p7cLjG-3I
  ไทยเชียร์กีฬาไทย , คำกล่าวจากรัฐมนตรีฯ
  .

ใส่ความเห็น