Thaksin Shinawatra · 25 มีนาคม 2016 · "การเรียนรู้จากประชาชน คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด..

การเรียนรู้จากประชาชน Thaksin Shinawatra

โพสต์สุดท้าย 7 ธันวา ปี ’56
ดิบเถื่อนป่าฟ้าปกเทือกม็อบเมือกกร่าง
ประ ชา ธิป ไตย สิ้นไร้หนทาง
ดิน จรด ฟ้า ตาสว่าง กลางนคร

samunchon
25 March 2016
🙏🐸😍🎀❤️💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-66

Thaksin Shinawatra, thaksinofficial, ทักษิณ ชินวัตร, ชีวิตและผลงาน


Thaksin Shinawatra
25 มีนาคม 2016 . ·

“การเรียนรู้จากประชาชน คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด..

Thaksin Yingluck Shinawatra กลับมา
thaksinofficial

ตาดูดาว เท้าติดดิน · 7 มีนาคม 2016· การเรียนรู้จากประชาชน คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

ตาดูดาว เท้าติดดิน
7 มีนาคม 2016·
การเรียนรู้จากประชาชน คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

photo 1

“การเรียนรู้จากประชาชน คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เมื่อดำเนินนโยบายไปแล้วก็ยังต้องกลับมาหาประชาชน เพื่อศึกษาและปรับปรุงเป็นนโยบายที่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น”

จากหนังสือ ทักษิณ ชินวัตร ชีวิตและผลงาน

ตาดูดาวเท้าติดดิน นายกไทยในเวทีโลก- pantip

ตาดูดาวเท้าติดดิน นายกไทยในเวทีโลก- pantip

photo 2

ตาดูดาวเท้าติดดิน นายกไทยในเวทีโลก
กระทู้สนทนา
การเมือง
วันนี้ที่สถาบันนโยบายโลก
ประชาชนยังเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวตนของคนที่ได้ชื่อว่านายกจากประชาชนเพื่อประชาชน ทีไม่เคยมีคําว่าเสื่อม

หนึ่งความคิดบน “การเรียนรู้จากประชาชน Thaksin Shinawatra

 1. samunchon

  Thaksin Shinawatra · 25 มีนาคม 2016 · “การเรียนรู้จากประชาชน คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด..

  Thaksin Yingluck Shinawatra
  กลับมา
  .
  โพสต์สุดท้าย 7 ธันวา ปี ’56
  ดิบเถื่อนป่าฟ้าปกเทือกม็อบเมือกกร่าง
  ประ ชา ธิป ไตย สิ้นไร้หนทาง
  ดิน จรด ฟ้า ตาสว่าง กลางนคร

  .
  samunchon
  25 March 2016
  🙏🐸😍🎀❤️💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
  http://wp.me/p7cLjG-66
  .
  Thaksin Shinawatra, thaksinofficial, ทักษิณ ชินวัตร, ชีวิตและผลงาน
  .

ใส่ความเห็น