นิมนต์‘พระสงฆ์’ ทั่วปท.ร่วมพิธีลง อุกเขปนียกรรม โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 31 มี.ค. 2559 07:30

เครือข่ายพระสังฆาธิการฯนิมนต์สงฆ์ทั่วปท.ลงอุกเขปนียกรรม พุทธะอิสระ

ด้วยเป็นที่ปรากฏชัดเจนต่อสาธารณะว่า พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (พุทธะอิสระ) วัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แม้อาศัยสงฆ์ในสังมณฑลไทย อุปสมบทในพระพุทธศาสนา

เป็นผู้หัวดื้อ ว่ายากสอนยากได้สมคบคฤหัสถ์ ด้วยการสมคบอันไม่สมควร ตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์

เป็นภิกษุพาล สันดานหยาบ รุกรานพระเถระ ไม่ฉลาดในธรรม มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร มีความประพฤติเป็นที่รังเกียจต่อคณะสงฆ์

🙏🐸💋🐝🐔🍀😘😢🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-8H

เครือข่ายพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย, อุกเขปนียกรรม, พระสุวิทย์, พุทธะอิสระ

นิมนต์พระทั่วประเทศ ขับไล่ พุทธะอิสระ ชี้เป็นผู้หัวดื้อ ภิกษุพาล

เครือข่ายพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย

เครือข่ายพระสังฆาธิการฯชวนพระทั่วไทยขับ’พระพุทธะอิสระ’ออกจากหมู่สงฆ์ - matichon

เครือข่ายพระสังฆาธิการฯชวนพระทั่วไทยขับ’พระพุทธะอิสระ’ออกจากหมู่สงฆ์ – matichon

ประกาศ

เครือข่ายพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย
เรื่อง ขอนิมนต์พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลลงอุกเขปนียกรรมพระสุวิทย์ ธีรธมฺโม(พุทธอิสระ)
……………..

ด้วยเป็นที่ปรากฏชัดเจนต่อสาธารณะว่า พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (พุทธะอิสระ) วัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แม้อาศัยสงฆ์ในสังมณฑลไทย อุปสมบทในพระพุทธศาสนา เป็นผู้หัวดื้อ ว่ายากสอนยากได้สมคบคฤหัสถ์ ด้วยการสมคบอันไม่สมควร ตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เป็นภิกษุพาล สันดานหยาบ รุกรานพระเถระ ไม่ฉลาดในธรรม มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร มีความประพฤติเป็นที่รังเกียจต่อคณะสงฆ์

เห็นควรให้ใช้หลักพระธรรมวินัยตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ ลงอุกเขปนียกรรม ยกภิกษุผู้เช่นนั้นออกจากหมู่สงฆ์ จนกว่าจะละทิฐิกลับตัวกลับใจ อันจะยังความสุขสงบกลับคืนสู่สังฆมณทล และพุทธบริษัท
แม้นมิอาจละทิฐิ ยังมุ่งมั่นตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์ ควรได้รับการลงโทษสถานหนัก ประกาศปัพพาชนียกรรม ขับไล่ออกจากหมู่สงฆ์ สิ้นสุดความเป็นพระหาอาวาสมิได้
ด้วยอุกเขปนียกรรมนี้ ขอสงฆ์ทั้งปวงพึงทราบว่า ภิกษุผู้เช่นนั้น จะมิอาจร่วมสังฆกรรมใดๆในฐานะของสงฆ์ มีการบรรพชาอุปสมบท และการลงอุโบสถสวดปาติโมกข์ เป็นต้น สังฆกรรมใด ที่ภิกษุผู้เช่นนั้นอยู่ในหัตถบาส สังฆกรรมนั้น เป็นอันถึงความเป็นสังฆกรรมวิบัติ เพราะอุกเขปนียกรรมนี้ แล

เครือข่ายพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศนิมนต์สงฆ์ทั่วประเทศลงอุกเขปนียกรรมพุทธะอิสระ | เดลินิวส์
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 16:00 น.“
เครือข่ายพระสังฆาธิการฯชวนพระทั่วไทยขับ’พระพุทธะอิสระ’ออกจากหมู่สงฆ์ | matichon
เครือข่ายพระสังฆาธิการฯนิมนต์สงฆ์ทั่วปท.ลงอุกเขปนียกรรม พุทธะอิสระ | khaosod
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 23:04 น.
นิมนต์‘พระสงฆ์’ ทั่วปท.ร่วมพิธีลง อุกเขปนียกรรม | thairath
โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 31 มี.ค. 2559 07:30
นิมนต์พระทั่วประเทศ ขับไล่ “พุทธะอิสระ” ชี้เป็นผู้หัวดื้อ-ภิกษุพาล | msn
Nation Channel

หนึ่งความคิดบน “เครือข่ายพระสังฆาธิการฯนิมนต์สงฆ์ทั่วปท.ลงอุกเขปนียกรรม พุทธะอิสระ

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  คณะสงฆ์ขอนแก่นลงอุกเขปนียกรรม “พุทธะอิสระ” จี้พศ.รายงานรัฐบาลขับออกจากหมู่พระแล้ว
  .
  คณะสงฆ์ขอนแก่นลงอุกเขปนียกรรม “พุทธะอิสระ” จี้พศ.รายงานรัฐบาลขับออกจากหมู่พระแล้ว
  | matichon
  วันที่: 1 เม.ย. 59 เวลา: 17:46 น.
  .
  คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ออกประกาศเรื่อง ขอให้สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม แก่ ภิกษุผู้ตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์
  .

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  จี้’คณะสงฆ์นครปฐม’ลงโทษ’เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย’ อ้างปล่อย’พุทธะอิสระ’ทำหมู่สงฆ์แตกแยก
  .
  จี้’คณะสงฆ์นครปฐม’ลงโทษ’เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย’ อ้างปล่อย’พุทธะอิสระ’ทำหมู่สงฆ์แตกแยก
  matichon | วันที่: 31 มี.ค. 59 เวลา: 17:13 น.
  .

  “ด้วยพระพุทธะอิสระพระลูกวัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม อุปสมบทภายในพัทธสีมาแห่งคณะสงฆ์ไทย โดยพระอันดับ พระอนุสาวนาจารย์ พระกรรมวาจาจารย์ และพระอุปัชฌาย์ เป็นพระจากคณะสงฆ์ไทย..

 3. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  นิ่มอนงค์ Return 31 มีนาคม 2016 เวลา 15:57 น. · มึงได้ตายแน่… *********************** __//นิ่มอนงค์

  http:\\chonsamun.com/wp-content/uploads/2016/03/chonsamun86.jpg

  นิ่มอนงค์ Return
  31 มีนาคม 2016 เวลา 15:57 น. ·

  มึงได้ตายแน่…
  ***********************
  __//นิ่มอนงค์

  เริ่มจากสงฆ์ภาคใต้…อิสาน และวันนี้ทั้งประเทศ

  นิมนต์สงฆ์ทั่วประเทศ ขับ “พุทธะอิสระ”

  เอาสิไอ้โล้น…มึงอยู่ได้อยู่ไป…
  ไอ้หน้าด้าน

 4. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  เครือข่ายพระสังฆาธิการฯนิมนต์สงฆ์ทั่วปท.ลงอุกเขปนียกรรม พุทธะอิสระ
  .
  ด้วยเป็นที่ปรากฏชัดเจนต่อสาธารณะว่า พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (พุทธะอิสระ) วัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  .
  แม้อาศัยสงฆ์ในสังมณฑลไทย อุปสมบทในพระพุทธศาสนา
  .
  เป็นผู้หัวดื้อ ว่ายากสอนยากได้สมคบคฤหัสถ์ ด้วยการสมคบอันไม่สมควร ตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
  .
  เป็นภิกษุพาล สันดานหยาบ รุกรานพระเถระ ไม่ฉลาดในธรรม มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร มีความประพฤติเป็นที่รังเกียจต่อคณะสงฆ์
  .
  http://wp.me/p7cLjG-8H
  เครือข่ายพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย, อุกเขปนียกรรม, พระสุวิทย์, พุทธะอิสระ
  .

ใส่ความเห็น