มจร ขอนแก่น ประกาศร่วมลงอุกเขปนียกรรม’พระพุทธะอิสระ’

มจร ขอนแก่น ประกาศร่วมลงอุกเขปนียกรรม’พระพุทธะอิสระ’ |matichon วันที่: 3 เม.ย. 59 เวลา: 12:42 น.

มจร ขอนแก่น ประกาศร่วมลงอุกเขปนียกรรม’พระพุทธะอิสระ’
|matichon
วันที่: 3 เม.ย. 59 เวลา: 12:42 น.

เนื่องจาก พุทธอิสระ (พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม) ซึ่งเป็นผู้ว่ายาก สอนยาก เก้อยาก มีพฤติกรรมยุสงฆ์ให้แตกกัน ประจบสอพลอฆราวาส ยอมให้ฆราวาสบงการชี้นำทำลาย ให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา

🙏🐸😍🎀❤💋🐝🐔🍀😘😢🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-aD

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อุกเขปนียกรรม, พุทธะอิสระแถลงการณ์

สภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ขอสนับสนุนและแสดงจุดยืนร่วมกับองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้
ขอลงอุกเขปนียกรรมแก่ พุทธอิสระ (พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม)

……………………

เนื่องจาก พุทธอิสระ (พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม) ซึ่งเป็นผู้ว่ายาก สอนยาก เก้อยาก มีพฤติกรรมยุสงฆ์ให้แตกกัน ประจบสอพลอฆราวาส ยอมให้ฆราวาสบงการชี้นำทำลาย ให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา

ดังนั้น สภานิสิตและสมัชชาพระนิสิตพิทักษ์พระพุทธศาสนา ขอร่วมประกาศลงอุกเขปนียกรรมแด่พระรูปดังกล่าว (พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม) เพื่อนำความสงบสุข เรียบร้อยดีงามมาสู่พระพุทธศาสนาต่อไป.

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
สำนักงานสภานิสิต และสมัชชาพระนิสิตพิทักษ์พระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

สภานิสิตมจร.ขอนแก่นอุกเขปนียกรรม “พุทธะอิสระ” | เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 15:00 น.

สภานิสิตมจร.ขอนแก่นอุกเขปนียกรรม “พุทธะอิสระ” | เดลินิวส์
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 15:00 น.

มจร ขอนแก่น ประกาศร่วมลงอุกเขปนียกรรม’พระพุทธะอิสระ’
|matichon
วันที่: 3 เม.ย. 59 เวลา: 12:42 น.
สภานิสิตมจร.ขอนแก่นอุกเขปนียกรรม “พุทธะอิสระ” | เดลินิวส์
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 15:00 น.

หนึ่งความคิดบน “มจร ขอนแก่น ประกาศร่วมลงอุกเขปนียกรรม’พระพุทธะอิสระ’

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  มจร ขอนแก่น ประกาศร่วมลงอุกเขปนียกรรม’พระพุทธะอิสระ’
  .
  เนื่องจาก พุทธอิสระ (พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม) ซึ่งเป็นผู้ว่ายาก สอนยาก เก้อยาก มีพฤติกรรมยุสงฆ์ให้แตกกัน ประจบสอพลอฆราวาส ยอมให้ฆราวาสบงการชี้นำทำลาย ให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา
  .
  http://wp.me/p7cLjG-aD
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อุกเขปนียกรรม, พุทธะอิสระ
  .

ใส่ความเห็น