‘นร.-นศ.’บุกชูป้ายโหวตโน ‘มีชัย’ สวนกลับ บ้านเมืองเดินไม่ได้เพราะเยาวชนขาดวินัย matichon - วันที่: 5 เม.ย. 59 เวลา: 13:33 น.

สมคิด เลิศฯ โดนเด็กด่า พวกขี้ดิน [ฝุ่นใต้ฝ่าตีน]

‘นร.-นศ.’บุกชูป้ายโหวตโน ‘มีชัย’ สวนกลับ บ้านเมืองเดินไม่ได้เพราะเยาวชนขาดวินัย matichon - วันที่: 5 เม.ย. 59 เวลา: 13:33 น.

‘นร.-นศ.’บุกชูป้ายโหวตโน ‘มีชัย’ สวนกลับ บ้านเมืองเดินไม่ได้เพราะเยาวชนขาดวินัย
matichon – วันที่: 5 เม.ย. 59 เวลา: 13:33 น.

สมคิด เลิศฯ โดนเด็กด่า พวกขี้ดิน
[ฝุ่นใต้ฝ่าตีน]
น้องผู้ชาย เผลอเอามือไปโดนแขน สมคิด
สมคิด บอกอย่าแตะ
น้องผู้ชาย ตกใจ อุทาน อ้าว! แตะ ไม่ได้เหรอ
น้องผู้หญิง บอก เขาเป็น ขี้ดิน
[ใต้ฝ่าละออง,ใต้ฝ่าตีน]

http://wp.me/p7cLjG-bV
กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย

สมคิด เลิศฯ โดนเด็กด่า พวกขี้ดิน [ฝุ่นใต้ฝ่าตีน]

สมคิด เลิศฯ โดนเด็กด่า พวกขี้ดิน
[ฝุ่นใต้ฝ่าตีน]

น้องผู้ชาย เผลอเอามือไปโดนแขน สมคิด
สมคิด บอกอย่าแตะ
น้องผู้ชาย ตกใจ อุทาน อ้าว! แตะ ไม่ได้เหรอ
น้องผู้หญิง บอก เขาเป็น ขี้ดิน
[ใต้ฝ่าละออง,ใต้ฝ่าตีน]
สมคิดบอก
นี่ธรรมศาสตร์ น้า
คุณกำลังหมิ่นประมาทผมน้า

สมคิด[หัวหมอ] บอก ให้พูด
ให้ถ่ายรูปไว้
บันทึกเทปไว้ทั้งหมด

จ่านิว รู้ทัน เลย ไม่พูด ให้ชูป้าย
สมคิด ให้ถ่ายรูปน้องผู้หญิงด้วย

http://wp.me/p7cLjG-bV
กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย

นศ.-นักกิจกรรม บุกชูป้าย’อย่าสร้างภาระให้คนรุ่นหลัง’ กลางงานปาฐกถา’มีชัย’ matichon - วันที่: 5 เม.ย. 59 เวลา: 12:03 น.

นศ.-นักกิจกรรม บุกชูป้าย’อย่าสร้างภาระให้คนรุ่นหลัง’ กลางงานปาฐกถา’มีชัย’
matichon – วันที่: 5 เม.ย. 59 เวลา: 12:03 น.

photo 1

นศ.-นักกิจกรรม บุกชูป้าย’อย่าสร้างภาระให้คนรุ่นหลัง’ กลางงานปาฐกถา’มีชัย’ matichon - วันที่: 5 เม.ย. 59 เวลา: 12:03 น.

นศ.-นักกิจกรรม บุกชูป้าย’อย่าสร้างภาระให้คนรุ่นหลัง’ กลางงานปาฐกถา’มีชัย’
matichon – วันที่: 5 เม.ย. 59 เวลา: 12:03 น.

photo 2

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod - วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod – วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

photo 3

นศ.-นักกิจกรรม บุกชูป้าย’อย่าสร้างภาระให้คนรุ่นหลัง’ กลางงานปาฐกถา’มีชัย’ matichon - วันที่: 5 เม.ย. 59 เวลา: 12:03 น.

นศ.-นักกิจกรรม บุกชูป้าย’อย่าสร้างภาระให้คนรุ่นหลัง’ กลางงานปาฐกถา’มีชัย’ matichon – วันที่: 5 เม.ย. 59 เวลา: 12:03 น.

photo 4

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod - วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod – วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

photo 5

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod - วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod – วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

photo 6

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod - วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod – วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

photo 7

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod - วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod – วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

photo 8

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod - วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod – วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

photo 9

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod - วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’ khaosod – วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

photo 10

นศ.-นักกิจกรรม บุกชูป้าย’อย่าสร้างภาระให้คนรุ่นหลัง’ กลางงานปาฐกถา’มีชัย’
matichon – วันที่: 5 เม.ย. 59 เวลา: 12:03 น.
‘นร.-นศ.’บุกชูป้ายโหวตโน ‘มีชัย’ สวนกลับ บ้านเมืองเดินไม่ได้เพราะเยาวชนขาดวินัย
matichon – วันที่: 5 เม.ย. 59 เวลา: 13:33 น.
นักศึกษามธ.โผล่ถือป้ายไม่รับร่างรธน. ตะโกน ‘โหวตโน’ ป่วนงาน ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’
khaosod – วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:06 น

หนึ่งความคิดบน “สมคิด เลิศฯ โดนเด็กด่า พวกขี้ดิน [ฝุ่นใต้ฝ่าตีน]

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  สมคิด เลิศฯ โดนเด็กด่า พวกขี้ดิน
  [ฝุ่นใต้ฝ่าตีน]
  .
  น้องผู้ชาย เผลอเอามือไปโดนแขน สมคิด
  สมคิด บอกอย่าแตะ
  น้องผู้ชาย ตกใจ อุทาน อ้าว! แตะ ไม่ได้เหรอ
  น้องผู้หญิง บอก เขาเป็น ขี้ดิน
  [ใต้ฝ่าละออง,ใต้ฝ่าตีน]
  .
  http://wp.me/p7cLjG-bV
  กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย
  .

ใส่ความเห็น