ถามเรื่องครก เสือก..วกไปคุยเรื่องสากกะเบือ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีสากกะเบือ

ถามเรื่องครก เสือก..วกไปคุยเรื่องสากกะเบือ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีสากกะเบือ

ถามเรื่องครก วกไปคุยเรื่องสาก
คุยทางปาก ถากไปทางรูตูด
เจอข้าหลวงใหญ่ ตกใจ ตดดังปู๊ด
เป็นนักการทูต พูดแบบนักการเมือง

samunchon
🙏🐸🐸🐸🐝🐔🍀🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-wO

ดอน ปรมัตถ์วินัย


ข่าวสารนิเทศ :
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในประเทศไทย
.
๒. คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๑๓/๒๕๕๙
.
เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
.
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปราบปรามอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานในสังคมไทย
.
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอย่างสงบสุข ปราศจากการข่มขู่ คุกคามของผู้มีอิทธิพล
.
โดยได้ให้อำนาจแต่งตั้งนายทหารเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาโดยในการดำเนินคดี
.
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นพนักงานสอบสวนและทำสำนวนยื่นฟ้องดำเนินคดีในศาลพลเรือน
.
คำสั่งดังกล่าวจะทำให้การดำเนินการตามนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
.
ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องพฤติกรรมดังกล่าวได้

http://wp.me/p7cLjG-wO
ดอน ปรมัตถ์วินัย

ข่าวสารนิเทศ : ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในประเทศไทย
mfa – 22 เม.ย. 2559 23:19:48
.
กต.แจง UN เหตุออกพ.ร.บ.ประชามติฯ เพื่อให้สาธารณชนพิจารณาร่างรธน.โดยสงบ
Sat, 2016-04-23 12:59

หนึ่งความคิดบน “ถามเรื่องครก เสือก..วกไปคุยเรื่องสากกะเบือ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีสากกะเบือ

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  กต.แจง UN เหตุออกพ.ร.บ.ประชามติฯ เพื่อให้สาธารณชนพิจารณาร่างรธน.โดยสงบ Sat, 2016-04-23 12:59
  ถามเรื่องครก เสือก..วกไปคุยเรื่องสากกะเบือ
  ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีสากกะเบือ
  .
  ถามเรื่องครก วกไปคุยเรื่องสาก
  คุยทางปาก ถากไปทางรูตูด
  เจอข้าหลวงใหญ่ ตกใจ ตดดังปู๊ด!
  เป็นนักการทูต พูดแบบนักการเมือง
  .
  samunchon
  🙏🐸🐸🐸🐝🐔🍀🌞🌐🌀🐞🐠
  http://wp.me/p7cLjG-wO

  ดอน ปรมัตถ์วินัย
  .

ใส่ความเห็น