ตัวกูคือรัฐ: หมิ่นประมาท พล.อ.ประยุทธ์ = มาตรา 116? หัวหน้า คสช. = รัฐ ?

Prachatai Following แถลงข่าวจับกุมทีมงานเพจเรารักพล.อ.ประยุทธ์ ภาพโดย มดดำ

Prachatai Following
แถลงข่าวจับกุมทีมงานเพจเรารักพล.อ.ประยุทธ์
ภาพโดย มดดำ

พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ใช่รัฐ ไม่ใช่รัฐบาล

ถ้าคุณอยากลุกขึ้นมาเอาเรื่องจริงๆ เต็มที่เลยคือ ข้อหาหมิ่นประมาท

การเอาสิ่งนี้ซึ่งเป็นอาญาส่วนตัวมาเชื่อมโยงกับมาตรา 116

นี่คือการที่ พล.อ.ประยุทธ์ยกตัวเองขึ้นมาเหนือสถาบันทั้งหมดในประเทศนี้
เท่ากับบอกว่าคุณคือรัฐ หากแตะต้องจะกลายเป็นเรื่องความมั่นคง

สาวตรี สุขศรี
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอาญา
รวมถึง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

🙏🐸😍💋🐝🐔🍀😘😢🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-AS

ตัวกูคือรัฐ, prachatai, เรารักพล.อ.ประยุทธ์

เพจ ‘เรารักพล.อ.ประยุทธ์

นับว่า “ขำๆ” และดูเหมือนเพจก็ตั้งใจผลิตเนื้อหาทำนองนั้น ไม่มีประเด็นเป็นชิ้นเป็นอัน และเน้นไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหลัก

ผู้ต้องหา 8 คน (เป็นหญิง 1 คน)

ข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบตามมาตรา 116 และนำเข้าข้อมูลเท็จตามมาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ศาลทหารไม่ให้ประกันตัว ระบุเหตุผลว่า “เป็นคดีร้ายแรง ทำเป็นขบวนการ”
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศให้คดีความมั่นคงลักษณะนี้ขึ้นศาลทหาร

มาตรานี้กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง แทนที่จะใช้ไปตามเจตนารมณ์ มีองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายกำหนด แต่รัฐกลับเอากฎหมายอาญามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง

นักกฎหมายอาญาควรออกมาพูดเรื่องนี้บ้าง กฎหมายที่คุณใช้หากินอยู่มันถูกเอาไปใช้ในทางการเมือง

หลักการของมาตรา 116

1. ใช้กับการลุกขึ้นมาป่าวประกาศทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือสื่อสารมวลชน

2. เป็นการกระทำที่ไม่ได้เป็นไปในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ และ
ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริต

จะผิดมาตรา 116 ได้ต้องเป็นความมุ่งหมายที่ขัดกับระบอบประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญ

เจตนาพิเศษ
มุ่งหมายที่จะ

1. ต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย รัฐบาล
2. ต้องการให้เกิดความปั่นป่วน

ไม่ว่าจะใช้ข้ออ้างไหนล้วนไม่เข้ามาตรา 116

ยกตัวอย่าง

1. อ้างว่าเป็นเพจที่วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิดความวุ่นวาย

ขาดองค์ประกอบ

การวิพากษ์วิจารณ์ตัวกฎหมายเป็นเรื่องทำได้และต้องทำ
เป็นวิถีทางประชาธิปไตย

2.อ้างว่าเป็นเพจต่อต้านรัฐบาล การทำงานของรัฐบาลด้วยการปลุกปั่นยุยง

ไม่เข้าองค์ประกอบมาตรา 116

ต้องยุยงด้วยว่าลุกขึ้นจับอาวุธ หรือกระทำการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง

การวิจารณ์หรือด่ารัฐบาล ถ้าตีความแบบเป็นธรรมที่สุดในระบอบประชาธิปไตย โดยอุดมการณ์ประชาธิปไตยต้องไม่เข้า[องค์ประกอบความผิด]

3.อ้างว่าเป็นเพจหมิ่นประมาท พล.อ.ประยุทธ์

พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ใช่รัฐ ไม่ใช่รัฐบาล

ถ้าคุณอยากลุกขึ้นมาเอาเรื่องจริงๆ เต็มที่เลยคือ ข้อหาหมิ่นประมาท

การเอาสิ่งนี้ซึ่งเป็นอาญาส่วนตัวมาเชื่อมโยงกับมาตรา 116

นี่คือการที่ พล.อ.ประยุทธ์ยกตัวเองขึ้นมาเหนือสถาบันทั้งหมดในประเทศนี้
เท่ากับบอกว่าคุณคือรัฐ หากแตะต้องจะกลายเป็นเรื่องความมั่นคง

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ไม่ใช่มาตรา 14 ตามที่ตำรวจฟ้องอย่างแน่นอน

มาตรา 14(1) อันนี้โดยเจตนารมณ์ต้องการเอาผิดกับการทำฟิชชิ่งทางอินเทอร์เน็ต การหลอกลวง แต่มันถูกใช้และตีความเป็นหมิ่นประมาท

มาตรา 14 (3)

กรณีแบบนี้ไม่ใช่ความผิดตามมาตรา 116

มาตรา 14(2)

ขึ้นอยู่กับการตีความมากๆ

“มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดกระทำให้ปรากฎแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต
(๑) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจ หรือใช้กำลังประทุษร้าย
(๒) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ
(๓) เพื่อให้ประชาชน ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี”

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)

PROPrachatai Following แถลงข่าวจับกุมทีมงานเพจเรารักพล.อ.ประยุทธ์ ภาพโดย มดดำ

Prachatai Following
แถลงข่าวจับกุมทีมงานเพจเรารักพล.อ.ประยุทธ์
ภาพโดย มดดำ

Prachatai Following แถลงข่าวจับ 8 คนทำเพจ เรารักพล.อ.ประยุทธ์ กองปราบ 28 เม.ย.2559

Prachatai Following
แถลงข่าวจับ 8 คนทำเพจ เรารักพล.อ.ประยุทธ์
กองปราบ 28 เม.ย.2559

รายงาน: หมิ่นประมาท พล.อ.ประยุทธ์ = มาตรา 116? หัวหน้า คสช. = รัฐ ?
prachatai | Fri, 2016-04-29 19:09
ทีมข่าวกระบวนการยุติธรรม

หนึ่งความคิดบน “ตัวกูคือรัฐ: หมิ่นประมาท พล.อ.ประยุทธ์ = มาตรา 116? หัวหน้า คสช. = รัฐ ?

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  ตัวกูคือรัฐ:
  หมิ่นประมาท พล.อ.ประยุทธ์ = มาตรา 116?
  หัวหน้า คสช. = รัฐ ?
  .
  พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ใช่รัฐ ไม่ใช่รัฐบาล
  .
  ถ้าคุณอยากลุกขึ้นมาเอาเรื่องจริงๆ เต็มที่เลยคือ ข้อหาหมิ่นประมาท
  .
  การเอาสิ่งนี้ซึ่งเป็นอาญาส่วนตัวมาเชื่อมโยงกับมาตรา 116
  .
  นี่คือการที่ พล.อ.ประยุทธ์ยกตัวเองขึ้นมาเหนือสถาบันทั้งหมดในประเทศนี้
  เท่ากับบอกว่าคุณคือรัฐ หากแตะต้องจะกลายเป็นเรื่องความมั่นคง
  .
  สาวตรี สุขศรี
  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  .
  ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอาญา
  รวมถึง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  .
  http://wp.me/p7cLjG-AS
  ตัวกูคือรัฐ, prachatai, เรารักพล.อ.ประยุทธ์
  .

ใส่ความเห็น