ทำไม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาใช้แทนกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา

ทำไม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาใช้แทนกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา

ทำไม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาใช้แทนกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา..
Why is the Computer Crimes Act being used instead of the criminal defamation law..

🙏🐸🐸❤💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-BY

Universal Periodic Review, UPR, กระบวนการ UPR

Regime in for tough grilling by UN panel
bangkokpost – 11 May 2016 at 04:59

Thailand – 25th Session of Universal Periodic Review
11 May 2016 – Thailand National Reports

Why is
the Computer Crimes Act
being used instead of the criminal defamation law

and to
what
extent
is
the judiciary showing discretion in applying the laws in defamation cases?

ทำไม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ถูกนำมาใช้แทนกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา

และ
อะไร
คือขอบเขตที่
_
ตุลาการแสดงดุลยพินิจในการใช้กฎหมายในกรณีหมิ่นประมาท

translate.google
แปลภาษา

ADVANCE QUESTIONS TO THAILAND – first batch

 Why is the Computer Crimes Act being used instead of the criminal defamation law and to what extent is the judiciary showing discretion in applying the laws in defamation cases?

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

25th Session of Universal Periodic Review
09:00–12:30 Review of Thailand

Universal Periodic Review – Thailand

UNHumanRightsAsia ‏@OHCHRAsia #ประเทศไทย #UPR25 คณะทำงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน จะทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทย วันพุธที่ 11 พฤษภาคม

UNHumanRightsAsia
‏@OHCHRAsia
#ประเทศไทย #UPR25 คณะทำงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน จะทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทย วันพุธที่ 11 พฤษภาคม

photo 1

UNHumanRightsAsia
‏@OHCHRAsia
#ประเทศไทย #UPR25 คณะทำงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน จะทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทย วันพุธที่ 11 พฤษภาคม

The UN Human Rights Commission in Geneva is closely examining the record of the military regime. (Photo courtesy UNHRC)

The UN Human Rights Commission in Geneva is closely examining the record of the military regime. (Photo courtesy UNHRC)

photo 2

Fourteen nations have signed up to question Thailand during the Universal Periodic Review in front of this UN Human Rights Council – especially about the lese majeste law, use of military courts and diminished freedom of speech. (File photo, UNO)

ปลัดยธ.ย้ำกลางเวที ยูพีอาร์ ไทยเคารพข้อผูกพันทางประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน matichon - วันที่: 11 พ.ค. 59 เวลา: 15:40 น.

ปลัดยธ.ย้ำกลางเวที ยูพีอาร์ ไทยเคารพข้อผูกพันทางประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
matichon – วันที่: 11 พ.ค. 59 เวลา: 15:40 น.

photo 3

ปลัดยธ.ย้ำกลางเวที ยูพีอาร์ ไทยเคารพข้อผูกพันทางประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
matichon – วันที่: 11 พ.ค. 59 เวลา: 15:40 น.

ADVANCE QUESTIONS TO THAILAND – first batch

ADVANCE QUESTIONS TO THAILAND – second batch

ADVANCE QUESTIONS TO THAILAND – third batch

ADVANCE QUESTIONS TO THAILAND – fourth batch

หนึ่งความคิดบน “ทำไม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาใช้แทนกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา

 1. Pingback: นังนั่น แม่จ่านิวนะ เปลว จังไร ทะเหี้ย ทหารไทย ที่เมิงพูดถึง กลิน เดวีส์ แสดงจุดยืน รู้ซึ้ง

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  ทำไม
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ถูกนำมาใช้แทนกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา
  .
  และ
  อะไร
  คือขอบเขตที่
  _
  ตุลาการแสดงดุลยพินิจในการใช้กฎหมายในกรณีหมิ่นประมาท
  .
  http://wp.me/p7cLjG-BY
  Universal Periodic Review, UPR, กระบวนการ UPR
  .

ใส่ความเห็น