ความยุติธรรมเท่าเทียม - หน.คณะผู้แทนไทย ยูพีอาร์

ความยุติธรรมเท่าเทียม – หน.คณะผู้แทนไทย ยูพีอาร์

คณะทำงานเพื่อการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศ (ยูพีอาร์) รอบที่ 2
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
สมัยที่ 25 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

🙏🐸🐸💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-Cv
หน.คณะผู้แทนไทย,ยูพีอาร์

ความยุติธรรมเท่าเทียม
.
1. ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน
– พลเรือนขึ้นศาลทหาร
.
2. การลงประชามติจะทำให้ชาวไทยสามารถใช้วิจารณญาณ ในการกำหนดอนาคตของชาติ
– ห้ามแสดงความเห็น รับ-ไม่รับ
.
3. กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเข้าเป็นภาคี อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (ICCPED) ที่ได้มีการลงนามเมื่อปี 2555
– ยังไม่ได้ทำ
.
4. นโยบายการศึกษาสำหรับทุกคน โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
– ยกเลิกเรียนฟรี 15 ปี 30บาทรักษาทุกโรค
.
5. ไทยได้ให้การดูแลแก่ผู้พลัดถิ่นชาวพม่าจำนวนมากกว่า 1 แสนคน มาเป็นระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ
– ความดีใส่ตู่ ความดีปู ตู่ไม่เคยชม
.
6. ความตระหนักรู้และความเข้าใจถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนจะช่วยให้สาธารณชนรับรู้และปกป้องสิทธิของตน รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
– ยืนเฉย มึงยังจับ
.
7. การแบ่งแยกทางสังคมและความขัดแย้ง
– มึงยึดอำนาจ จับกุมผู้คัดค้าน มึงคือความขัดแย้ง
.
8. การปฏิรูปภายในประเทศ
– ใครให้มึงมาปฏิรูป
.
9. การกำหนดข้อจำกัด ป้องกันการแบ่งขั้ว
– มีงหนะตัวดีเลย
.
10. ไม่บั่นทอนการใช้สิทธิ เสรีภาพต่างๆ
กระทำตามศรัทธาและเจตนาที่ดี
– มึงยึดอำนาจทำไม
.
11. ผมขอยืนยันอีกครั้งว่าจะให้ความเคารพต่อข้อผูกพันทางประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน อย่างแรงกล้า และไทยจะไม่ผันแปรไปจากแนวทางนี้
– คสช. หน้าhee
.
12. จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้มีการยอมรับอย่างมีประสิทธิภาพ
– โถ ไอ้สัด
.
13. คณะผู้แทนตั้งตารอถึงการเจรจาที่สร้างสรรค์และผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลจากการดำเนินการดังกล่าวนี้
– ถุย คสช. ควายสมชื่อ
.
🙏🐸🐸💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-Cv
หน.คณะผู้แทนไทย,ยูพีอาร์
.
หมายเหตุ – ในที่ประชุมคณะทำงานเพื่อการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศ (ยูพีอาร์) รอบที่ 2 ของคณะทำงานยูพีอาร์ในสังกัดคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 25 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน ขึ้นแถลงเป็นการกล่าวเปิดการนำเสนอรายงานรอบที่ 2 ของไทยต่อคณะทำงานยูพีอาร์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม

อ่านฉบับเต็ม คำกล่าวหน.คณะผู้แทนไทย-บนเวทียูเอ็น ชูความยุติธรรมเท่าเทียม
matichon – วันที่: 12 พ.ค. 59 เวลา: 13:33 น.

อ่านฉบับเต็ม คำกล่าวหน.คณะผู้แทนไทย-บนเวทียูเอ็น ชูความยุติธรรมเท่าเทียม matichon - วันที่: 12 พ.ค. 59 เวลา: 13:33 น.

อ่านฉบับเต็ม คำกล่าวหน.คณะผู้แทนไทย-บนเวทียูเอ็น ชูความยุติธรรมเท่าเทียม
matichon – วันที่: 12 พ.ค. 59 เวลา: 13:33 น.

photo 1

อ่านฉบับเต็ม คำกล่าวหน.คณะผู้แทนไทย-บนเวทียูเอ็น ชูความยุติธรรมเท่าเทียม matichon - วันที่: 12 พ.ค. 59 เวลา: 13:33 น.

อ่านฉบับเต็ม คำกล่าวหน.คณะผู้แทนไทย-บนเวทียูเอ็น ชูความยุติธรรมเท่าเทียม
matichon – วันที่: 12 พ.ค. 59 เวลา: 13:33 น.

photo 2

อาณาจักรไบกอน Returns 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:30 น.· . เท่าเทียม ยุติธรรม มากๆๆๆๆๆๆๆๆ ใครสนใจฉบับเต็มก็ตามอ่านลิ้งนี้ก็แล้วกัน อ่านไม่จบก็ไม่ว่ากัน เพราะรู้อยู่สิ่งที่พูดแถลงกันมันสวนกับความเป็นจริงแค่ไหน

อาณาจักรไบกอน Returns
12 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:30 น.·
.
เท่าเทียม ยุติธรรม มากๆๆๆๆๆๆๆๆ
ใครสนใจฉบับเต็มก็ตามอ่านลิ้งนี้ก็แล้วกัน อ่านไม่จบก็ไม่ว่ากัน เพราะรู้อยู่สิ่งที่พูดแถลงกันมันสวนกับความเป็นจริงแค่ไหน

photo 3

หนึ่งความคิดบน “ความยุติธรรมเท่าเทียม – หน.คณะผู้แทนไทย ยูพีอาร์

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  อ่านฉบับเต็ม คำกล่าวหน.คณะผู้แทนไทย-บนเวทียูเอ็น ชูความยุติธรรมเท่าเทียม matichon – วันที่: 12 พ.ค. 59 เวลา: 13:33 น.
  ความยุติธรรมเท่าเทียม – หน.คณะผู้แทนไทย ยูพีอาร์
  .
  คณะทำงานเพื่อการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศ (ยูพีอาร์) รอบที่ 2
  คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
  สมัยที่ 25 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  .
  🙏🐸🐸💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
  http://wp.me/p7cLjG-Cv
  หน.คณะผู้แทนไทย,ยูพีอาร์
  .

ใส่ความเห็น