โลกวันนี้ 2 มิถุนายน 2016· โลกวันนี้วันสุข No.567 th

ขบวนการล้มเจ้าอาวาส 2[อีกแล้วหรือโยม?]

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
พระราชาคณะอาวุโส
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถูกโย้
ผลิกโผสมเด็จพระสังฆราช

🙏🙏🙏🐸🐝🐔🍀🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-Ho

ขบวนการล้มเจ้าอาวาส, โลกวันนี้, lokwannee


ขบวนการล้มเจ้าอาวาส 2
[อีกแล้วหรือโยม?]

เจ้าพระคุณสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์
นามฉายา ประธาน
สมเด็จช่วง วรปุญโญ

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
พระราชาคณะอาวุโส
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถูกโย้
ผลิกโผสมเด็จพระสังฆราช

samunchon
06 June 2016

🙏🙏🙏🐸🐝🐔🍀🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-Ho

ขบวนการล้มเจ้าอาวาส

โลกวันนี้  2 มิถุนายน 2016· โลกวันนี้วันสุข  No.567 thหนึ่งความคิดบน “ขบวนการล้มเจ้าอาวาส 2[อีกแล้วหรือโยม?]

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  ขบวนการล้มเจ้าอาวาส 2
  [อีกแล้วหรือโยม?]

  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
  พระราชาคณะอาวุโส
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถูกโย้
  ผลิกโผสมเด็จพระสังฆราช
  .
  samunchon
  06 June 2016
  .
  http://wp.me/p7cLjG-Ho
  ขบวนการล้มเจ้าอาวาส, โลกวันนี้, lokwannee
  .

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   .
   ขบวนการล้มเจ้าอาวาส 2
   [อีกแล้วหรือโยม?]
   .
   เจ้าพระคุณสมเด็จ
   พระมหารัชมังคลาจารย์
   นามฉายา ประธาน
   สมเด็จช่วง วรปุญโญ
   .
   เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
   พระราชาคณะอาวุโส
   ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถูกโย้
   ผลิกโผสมเด็จพระสังฆราช
   .
   samunchon
   06 June 2016
   .
   http://wp.me/p7cLjG-Ho
   ขบวนการล้มเจ้าอาวาส
   .

ใส่ความเห็น