แหล่เพลงย่อ หญ้าแพรก lae pleng yor_Ya Phraek

แหล่เพลงย่อ หญ้าแพรก lae pleng yor_Ya Phraek

แหล่เพลงย่อ หญ้าแพรก  lae pleng yor_Ya Phraek

แหล่เพลงเล็งแผ่ เพลงแหล่หญ้าแพรก
แยกฝาหญ้าแฝก ฝาแยกแฝกหญ้า

🙏🐸😍🎀❤💋🐝🐔🍀😘😢🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-Iz

นวเฮ้ย! นะ จ๊ะ, หญ้าแพรก, สวัสดีชาวโลก!, นวทัศน์, ทัศนะใหม่, Ya Phraek, viewpoin, navatassana, nava hoy! na ja

แหล่เพลงย่อ หญ้าแพรก

แหล่เพลงย่อ หญ้าแพรก
กวี บทเพลง ไม่แพ้

แหล่เพลงเล็งแผ่ เพลงแหล่หญ้าแพรก
แยกฝาหญ้าแฝก ฝาแยกแฝกหญ้า
เพื่อนนวทัศน์ ต้องพัฒนา
อย่ามึนชา สามัญชน

เพลงแหล่แผ่เล็ง แหล่เพลงหญ้าแพรก
แฝกห่าฝาแหก ฝนแยกแฝกย่น
ต้องทนตำ ต้องทำตน
อย่ามึนชน คนสามัญ

samunchon
นวเฮ้ย! นะ จ๊ะ
12 June 2016
🙏🐸😍🎀💋🐝🐔🍀😘😢🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-Iz
นวเฮ้ย! นะ จ๊ะ, หญ้าแพรก, สวัสดีชาวโลก!, นวทัศน์, ทัศนะใหม่, Ya Phraek, viewpoin, navatassana, nava hoy! na ja

กลอนเพลงแหล่ - chanthalakklonthai

กลอนเพลงแหล่ – chanthalakklonthai

หนึ่งความคิดบน “แหล่เพลงย่อ หญ้าแพรก lae pleng yor_Ya Phraek

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  แหล่เพลงย่อ หญ้าแพรก
  กวี บทเพลง ไม่แพ้

  แหล่เพลงเล็งแผ่ เพลงแหล่หญ้าแพรก
  แยกฝาหญ้าแฝก ฝาแยกแฝกหญ้า
  เพื่อนนวทัศน์ ต้องพัฒนา
  อย่ามึนชา สามัญชน
  .
  samunchon
  นวเฮ้ย! นะ จ๊ะ
  12 June 2016
  .
  http://wp.me/p7cLjG-Iz
  นวเฮ้ย! นะ จ๊ะ, หญ้าแพรก, สวัสดีชาวโลก!, นวทัศน์, ทัศนะใหม่, Ya Phraek, viewpoin, navatassana, nava hoy! na ja
  .

ใส่ความเห็น