คสช.ใช้ยาแรงจัดระเบียบ ส.ป.ก.ทั่วประเทศ ขีดเส้น 15 วัน ผู้ครอบครองต้องแจงเอกสารสิทธิ์ 05 ก.ค. 2016

คสช.ใช้ ม.44 จัดการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.เกิน 500 ไร่

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๖/๒๕๕๙

เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย

🙏🐸💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-Kv

จัดระเบียบ ส.ป.ก., ที่ดิน ส.ป.ก.


คสช.ใช้ยาแรงจัดระเบียบ ส.ป.ก.ทั่วประเทศ ขีดเส้น 15 วัน ผู้ครอบครองต้องแจงเอกสารสิทธิ์ 05 ก.ค. 2016

คสช.ใช้ม.44 จัดการครอบครองที่ดินสปก.เกิน 500 ไร่ 21:26 | 5 กรกฎาคม 2559 |

คสช.ใช้ ม.44 จัดการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.เกิน 500 ไร่
news.thaipbs | 21:26 | 5 กรกฎาคม 2559 |

photo 1

ด่วน! บิ๊กตู่ ใช้ม.44 แก้ครอบครองที่ดิน สปก.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย matichon - วันที่: 5 ก.ค. 59 เวลา: 19:34 น.

ด่วน! บิ๊กตู่ ใช้ม.44 แก้ครอบครองที่ดิน สปก.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
matichon – วันที่: 5 ก.ค. 59 เวลา: 19:34 น.

photo 2

คสช.ใช้ม.44 จัดการครอบครองที่ดินสปก.เกิน 500 ไร่ 21:26 | 5 กรกฎาคม 2559 |

คสช.ใช้ ม.44 จัดการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.เกิน 500 ไร่
news.thaipbs | 21:26 | 5 กรกฎาคม 2559 |

photo 3

คสช.ใช้ม.44 จัดการครอบครองที่ดินสปก.เกิน 500 ไร่ 21:26 | 5 กรกฎาคม 2559 |

คสช.ใช้ ม.44 จัดการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.เกิน 500 ไร่
news.thaipbs | 21:26 | 5 กรกฎาคม 2559 |

photo 4

คสช.ใช้ม.44 จัดการครอบครองที่ดินสปก.เกิน 500 ไร่ 21:26 | 5 กรกฎาคม 2559 |

คสช.ใช้ ม.44 จัดการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.เกิน 500 ไร่
news.thaipbs | 21:26 | 5 กรกฎาคม 2559 |

photo 5

คสช.ใช้ม.44 จัดการครอบครองที่ดินสปก.เกิน 500 ไร่ 21:26 | 5 กรกฎาคม 2559 |

คสช.ใช้ ม.44 จัดการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.เกิน 500 ไร่
news.thaipbs | 21:26 | 5 กรกฎาคม 2559 |

photo 6

ประกาศใช้ม.44ยึดคืนที่สปก.ผิดกฎหมาย posttoday | 05 กรกฎาคม 2559 เวลา 19:24 น. |

ประกาศใช้ ม.44ยึดคืนที่ ส.ป.ก.ผิดกฎหมาย
posttoday | 05 กรกฎาคม 2559 เวลา 19:24 น. |

photo 7

หนึ่งความคิดบน “คสช.ใช้ ม.44 จัดการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.เกิน 500 ไร่

 1. samunchon

  คสช.ใช้ ม.44 จัดการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.เกิน 500 ไร่
  .
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ที่ ๓๖/๒๕๕๙
  .
  เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน
  ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย
  .
  http://wp.me/p7cLjG-Kv
  จัดระเบียบ ส.ป.ก., ที่ดิน ส.ป.ก.
  .

ใส่ความเห็น