รองเลขาธิการUNแสดงความวิตกกังวล กรณีประเทศไทยจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก และการชุมนุม

UN วิตกไทยจัด ‘ประชามติปิดปาก’ by Sathit M. news.voicetv - 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:09 น.

UN วิตกไทยจัด ‘ประชามติปิดปาก’
by Sathit M.
news.voicetv – 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:09 น.

3
The Deputy Secretary-General expressed concerns about the recent reports of restrictions on the freedoms of expression and assembly ahead of the referendum on the draft constitution to be held on 7 August.

รองเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความวิตกกังวล กรณีประเทศไทยจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุม ก่อนหน้าการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม

http://wp.me/p7cLjG-L3
รองเลขาธิการUN, วีระศักดิ์ ฟูตระกูล

ยูเอ็นแจง ห่วงการละเมิดเสรีภาพในไทยก่อนลงประชามติ

ยูเอ็นแจง ห่วงการละเมิดเสรีภาพในไทยก่อนลงประชามติ by พรรณิการ์ วานิช news.voicetv - 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:33 น.

ยูเอ็นแจง ห่วงการละเมิดเสรีภาพในไทยก่อนลงประชามติ
by พรรณิการ์ วานิช
news.voicetv – 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:33 น.

photo 1

The Deputy Secretary-General expressed concerns about the recent reports of restrictions on the freedoms of expression and assembly

The Deputy Secretary-General expressed concerns about the recent reports of restrictions on the freedoms of expression and assembly

photo 2

Pannika Wanich ‏@pannikawanich รองเลขาธิการUN แจงการพูดคุยกับรมว.ช่วยกต.ไทย ย้ำว่าได้แสดงความกังวลกรณีการจำกัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นก่อนประชามติ

Pannika Wanich @pannikawanich
รองเลขาธิการUN แจงการพูดคุยกับรมว.ช่วยกต.ไทย ย้ำว่าได้แสดงความกังวลกรณีการจำกัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นก่อนประชามติ

photo 3
READOUTS
1
Readout of the Deputy Secretary-General’s meeting with H.E. Mr. Virasakdi Futrakul, Vice Minister for Foreign Affairs of Thailand
2
The Deputy Secretary-General met on 29 June with H.E. Mr. Virasakdi Futrakul, Vice Minister for Foreign Affairs of Thailand.
3
The Deputy Secretary-General expressed concerns about the recent reports of restrictions on the freedoms of expression and assembly ahead of the referendum on the draft constitution to be held on 7 August.
4
Stressing the importance of the partnership between Thailand and the United Nations and welcoming the support for the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights regional office,
5
he stated that respect for human rights and the rule of law are important elements for sustainable development and emphasised the need for open and inclusive dialogue to promote democracy and support national reconciliation.
6
The Deputy Secretary-General reiterated the United Nations’ willingness to support Thailand’s efforts in this regard, noting the importance of the continuing engagement between Thailand and the United Nations.

อ่านออกเสียง

มิเตอร์ที่อ่านในที่ประชุมรองเลขาธิการกับ H.E. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

ได้พบกับรองเลขาธิการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน H.E. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

รองเลขาธิการแสดงความกังวลเกี่ยวกับการรายงานล่าสุดของข้อ จำกัด เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมไปข้างหน้าของการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะจัดขึ้นวันที่ 7 สิงหาคม

เน้นความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติและต้อนรับการสนับสนุนของสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติสำนักงานสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค

เขาบอกว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและย้ำถึงความจำเป็นในการเปิดและรวมการเจรจาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการปรองดองแห่งชาติ

รองเลขาธิการย้ำความตั้งใจของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนความพยายามของไทยในเรื่องนี้และเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องระหว่างไทยกับสหประชาชาติ

UN วิตกไทยจัด ‘ประชามติปิดปาก’ by Sathit M. news.voicetv - 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:09 น.

UN วิตกไทยจัด ‘ประชามติปิดปาก’
by Sathit M.
news.voicetv – 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:09 น.

photo 4

หนึ่งความคิดบน “รองเลขาธิการUNแสดงความวิตกกังวล กรณีประเทศไทยจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก และการชุมนุม

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  รองเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความวิตกกังวล กรณีประเทศไทยจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุม ก่อนหน้าการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม
  .
  http://wp.me/p7cLjG-L3
  รองเลขาธิการUN

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  รองเลขาธิการUNแสดงความวิตกกังวล
  กรณีประเทศไทยจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก และการชุมนุม
  3
  The Deputy Secretary-General expressed concerns about the recent reports of restrictions on the freedoms of expression and assembly ahead of the referendum on the draft constitution to be held on 7 August.
  .
  รองเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความวิตกกังวล กรณีประเทศไทยจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุม ก่อนหน้าการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม
  .
  http://wp.me/p7cLjG-L3
  รองเลขาธิการUN, วีระศักดิ์ ฟูตระกูล
  .

ใส่ความเห็น