Itsaree Morya 13 กรกฎาคม 2016 เวลา 8:48 น. · นี่คือการใช้ภาษาไทยแบบหยาบคาย พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีธรรมวินัยเป็นกฎระเบียบสูงกว่าทางโลก “พระภิกษุมิใช่โล้น“ ขอบอก

ไอ้เปลว

ไทยโพสต์ โทษภัย ไทยเสี้ยม
สีหอก สีเหี้ยม สีโหน
สีถอก ถูไถ โทนโทน
ปากโปน ไอ้เปลว สีเงิน

samunchon
July 14, 2016
🙏🐸🐸💋🐝🐔🍀🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-NV
ไอ้เปลว สีเงิน, ไทยโพสต์, thaipost


Itsaree Morya
13 กรกฎาคม 2016 เวลา 8:48 น. ·
นี่คือการใช้ภาษาไทยแบบหยาบคาย พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีธรรมวินัยเป็นกฎระเบียบสูงกว่าทางโลก “พระภิกษุมิใช่โล้น“ ขอบอก

Shutup.๒๕๕๙ @shutup2557
พาดหัวข่าวแบบนี้!!!สื่อนี้เป็นคนไทยหรือเปล่า!!!สื่อนี้ศาสนาพุทธหรือเปล่า!!มันคือสื่อจริงหรือเปล่า!!!

หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ - อิสรภาพแห่งความคิด 13 กรกฎาคม 2016 เวลา 9:31 น. · ไทยโพสต์ฉบับวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ – อิสรภาพแห่งความคิด
13 กรกฎาคม 2016 เวลา 9:31 น. ·
ไทยโพสต์ฉบับวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

photo 1

Wilaipan Luangya 14 กรกฎาคม 2016 เวลา 9:36 น. · รองปลัดยุติธรรม ติงสื่อพาดหัวเรียก "พระ"ว่า"โล้น" เข้าข่ายเฮทสปีช

Wilaipan Luangya
14 กรกฎาคม 2016 เวลา 9:36 น. ·
รองปลัดยุติธรรม ติงสื่อพาดหัวเรียก “พระ”ว่า”โล้น” เข้าข่ายเฮทสปีช

photo 2

หนึ่งความคิดบน “ไอ้เปลว

ใส่ความเห็น