คสช. สว.สวะ ขยะคัดแยก

คสช. สว.สวะ ขยะคัดแยก หาแดก 16 เดือน หน้าด้านต่อ คสช. สนช. สปท. รธน. door ถอก ห้าม ถอก door

คสช. สว.สวะ ขยะคัดแยก..หาแดก 16 เดือน หน้าด้านต่อ..คสช. สนช. สปท. ..รธน. door ถอก ห้าม ถอก door

คสช. สว.สวะ ขยะคัดแยก
หาแดก 16 เดือน หน้าด้านต่อ
คสช. สนช. สปท.
รธน. door ถอก ห้าม ถอก door

http://wp.me/p7cLjG-Px
ประชามาติ, รัฐธรรมนวย, 250 สว., สวะ สว.

คสช. สว.สวะ ขยะคัดแยก

คสช. สว.สวะ  ขยะคัดแยก
หาแดก 16 เดือน หน้าด้านต่อ
คสช. สนช. สปท.
รธน. door ถอก ห้าม ถอก door

กรธ. แก๊งเรือธง  ลงเรือแป๊ะ
พายเรือแปะ แพะเรือโปง โยงเรือถ่อ
กม.พ่วง พวงกระโ_ ก  ลึงค์รัดรอ
เพิ่มกำหนัด สวะ สว. รอแยกคัด

ตลก. ตศร. ตัว ย่อ สวย
ศาลธรรมนวยหัวคูณ  คอยหัวขัด
มาจาก ข้าราชการ โค่นล้มรัฐ
ตีความแถ แหมไอ้สัตว์ ตัดสินความ

กก.สรรหาองค์กรอิสระ
มึงเลือกคนมึงเลือกคละมึงเลือกข้าม
มึงคันหลังผลัดเกาหลัง กันตามตาม
สรรกันหา สรรกันหาม เสือกตามกัน

เปิดทางมึงให้มีนายกคนนอก
หอย สว.กระdoorถอกออกเสียงลั่น
250 หอยโยก กระโ_กยัน
สมานฉันท์หาหอยดันหาหันdoor

คนบ้านเดียวเขาเกี่ยวดองเขาหนองยุ่ง
นำคนนอกเข้านอนมุ้ง มุ่งตีหม้อ
มันกระทำ ชำเราขึง มึง ..ไม่พอ
มันยังล่อ..ลูกเมีย โคตร แม่ มึง

samunchon
July 29, 2016

http://wp.me/p7cLjG-Px
ประชามาติ, รัฐธรรมนวย, 250 สว., สวะ สว.

หนึ่งความคิดบน “คสช. สว.สวะ ขยะคัดแยก

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  คสช. สว.สวะ ขยะคัดแยก

  คสช. สว.สวะ ขยะคัดแยก
  หาแดก 16 เดือน หน้าด้านต่อ
  คสช. สนช. สปท.
  รธน. door ถอก ห้าม ถอก door
  .
  samunchon นวเฮ้ย!
  July 29, 2016
  .
  http://wp.me/p7cLjG-Px
  นวเฮ้ย!, ประชามาติ, รัฐธรรมนวย, 250 สว., สวะ สว.
  .

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   คสช. สว.สวะ ขยะคัดแยก

   คสช. สว.สวะ ขยะคัดแยก
   หาแดก 16 เดือน หน้าด้านต่อ
   คสช. สนช. สปท.
   รธน. door ถอก ห้าม ถอก door

   กรธ. แก๊งเรือธง ลงเรือแป๊ะ
   พายเรือแปะ แพะเรือโปง โยงเรือถ่อ
   กม.พ่วง พวงกระโ_ ก ลึงค์รัดรอ
   เพิ่มกำหนัด สวะ สว. รอแยกคัด
   .
   samunchon
   July 29, 2016
   ??????????
   http://wp.me/p7cLjG-Px
   .
   ประชามาติ, รัฐธรรมนวย, 250 สว., สวะ สว.
   .

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  คสช. สว.สวะ ขยะคัดแยก

  คสช. สว.สวะ ขยะคัดแยก
  หาแดก 16 เดือน หน้าด้านต่อ
  คสช. สนช. สปท.
  รธน. door ถอก ห้าม ถอก door
  .
  http://wp.me/p7cLjG-Px
  ประชามาติ, รัฐธรรมนวย, 250 สว., สวะ สว.
  .

ใส่ความเห็น