สมชัย หีบแหกโชว์

“สมชัย” โชว์หีบบัตรประชามติรูปแบบใหม่..หน้าแหก!ลองโยนแตกกระจาย การเมือง | 2 สิงหาคม 2559 โดย สยามรัฐออนไลน์

“สมชัย” โชว์หีบบัตรประชามติรูปแบบใหม่..หน้าแหก!ลองโยนแตกกระจาย
การเมือง | 2 สิงหาคม 2559 โดย สยามรัฐออนไลน์


สมชัย หีบแหกโชว์
โอ้โห! หีบแหกสมชัย
สายรัด ล็อคฝาไว้
ไม่เหนียวแน่น เหมือนหนังหน้า

samunchon ไม่ถอยหีบ
July 03, 2016

http://wp.me/p7cLjG-QH
สมชัย, หีบแหกโชว์

กกต สมชัย โยนหีบบัตรแบบใหม่ การันตีใช้ได้10ปี สุดท้ายแตกกระจุย

“สมชัย” โชว์หีบบัตรประชามติรูปแบบใหม่..หน้าแหก!ลองโยนแตกกระจาย การเมือง | 2 สิงหาคม 2559 โดย สยามรัฐออนไลน์

“สมชัย” โชว์หีบบัตรประชามติรูปแบบใหม่..หน้าแหก!ลองโยนแตกกระจาย
การเมือง | 2 สิงหาคม 2559 โดย สยามรัฐออนไลน์

หนึ่งความคิดบน “สมชัย หีบแหกโชว์

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  7 สิงหา ผม..ไม่ว่าง ครับ
  sanction ตอบโต้
  .
  อาทิตย์ ที่ 7 ชวนกันมาจีบ
  อ้ายสิงห์ถือหีบสมชัยไปหา
  แม่บุญประชด อด ใจ ไม่ มา
  พ่อบุญประชา มา หา มา ติ
  .
  ชวนบุญประชาหาบุญประชด
  ทำไมงด อดเห็นหีบ..หิหิ!
  เบื่ออ้ายสมชัยหีบแหก ชิมิ
  ปล่อยอ้ายสิงห์หีบปริแหกหนังหน้า..ห่า สมชัย
  .
  7 สิงหา ผม..ไม่ว่าง ครับ
  .
  samunchon หีบสมชัย
  July 04, 2016
  .
  sanction, ตอบโต้, ไม่ว่างครับ, หีบสมชัย
  .

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  การปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก
  .
  12:18 ถ้าเป็นได้คือเรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
  12:19 ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า อย่าทำการแก้แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญา เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง”
  12:20 เหตุฉะนั้น ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหาย จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำอย่างนั้นเป็นการสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา’
  .
  โรม 12: 18-20
  พรคริสตธรรมคำภีร์
  .
  ขอบคุณพระเจ้า
  อาเมน
  .

 3. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  ระหว่างบรรทัด
  .
  คุณหมอเห็นคล้ายกับคนไทยอีกหลายคนว่าเรายังไม่พร้อมปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย (ไม่พร้อมมากว่าจะร้อยปีแล้ว) ด้วยเหตุผลหลักคือคนไทยยังไม่มีคุณภาพ “คุณภาพ” ในที่นี้มีความหมายเฉพาะถึงการศึกษา
  .
  ข้าพเจ้าฟังคุณหมอแล้วนึกย้อนไปยังอินเดีย
  .
  รัฐธรรมนูญอินเดียยังป้องกันการรัฐประหารของกองทัพ โดยกำหนดให้พลเรือนควบคุมกองทัพผ่านระบบตรวจสอบถ่วงดุล
  .
  นอกจากนี้กองทัพยังประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งถูกคัดเลือกจากกลุ่มวรรณะ ชาติพันธุ์ และศาสนาคละเคล้ากัน
  .
  จึงขาดความเป็นเอกภาพแห่งอัตลักษณ์อันเป็นปัจจัยสำคัญในการทำรัฐประหาร
  .
  ที่สำคัญคือค่านิยมหลักของกองทัพอินเดียคือการไม่แทรกแซงการเมืองของพลเรือน
  .
  วรรคสุดท้าย
  ประชาธิปไตยแบบอินเดียจึงไม่รอให้คนมีคุณภาพ ทว่าอาศัยประชาธิปไตยสร้างคุณภาพให้คน
  .
  ผู้เขียน
  จันจิรา สมบัติพูนศิริ รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
  .
  ประชาธิปไตยแบบเอเชีย โดย จันจิรา สมบัติพูนศิริ
  matichon – วันที่: 1 ส.ค. 59 เวลา: 14:00 น.
  .
  ย่อ คัด ตัดแปะ
  samunchon ฟังได้ศัพท์
  .
  July 03, 2016
  ฟังได้ศัพท์
  .

ใส่ความเห็น