ทุกอย่างที่นายกฯยืนยัน Yingluck Shinawatra

ทุกอย่างที่นายกฯยืนยัน Yingluck Shinawatra

ทุกอย่างที่นายกฯยืน[ดู]ยัน[ดาก]
ถากถางออกมาจากปากท่านว่า
ดำเนินการเกี่ยวข้องกับคดีดิฉันมา
เป็นไปตาม กม.มาตราไม่ได้กลั่นแกล้งกัน

http://wp.me/p7cLjG-Yy
Yingluck Shinawatra

ทุกอย่างที่นายกฯยืนยัน
Yingluck Shinawatra

ทุกอย่างที่นายกฯยืน[ดู]ยัน[ดาก]
ถากถางออกมาจากปากท่านว่า
ดำเนินการเกี่ยวข้องกับคดีดิฉันมา
เป็นไปตาม กม.มาตราไม่ได้กลั่นแกล้งกัน

ก็อยากให้นายกฯใช้หลักคิด
และให้ความเป็นธรรมสักน้อยนิดกับดิฉัน
เหมือนที่ท่านให้ความเป็นธรรมน้องชายท่านนั้น
ปกป้องพวกเดียวกับท่านปลุกปั้นพวกเดียวเชียว

เพราะกม.มีไว้บังคับใช้กับทุกคนไม่เลือก
ไม่ใช่[เสือก]ปฏิบัติกับฝั่งดิฉันทุกที่ทุกเที่ยว
ไม่ใช่เลือกปฏิบัติกับฝั่งดิฉัน เพียงฝ่ายเดียว
ทุกอย่างที่นายกฯยืนอยู่ ยังยืนเยี่ยว ยังยืนยัน

ร้อยกรอง

samunchon
september 25, 2016

http://wp.me/p7cLjG-Yy
Yingluck Shinawatra

Yingluck Shinawatra
25 กันยายน 2016 เวลา 12:18 น. ·

ทุกอย่างที่นายกฯยืนยันออกมาจากปากท่านว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคดีดิฉันเป็นไปตามกม.ไม่ได้กลั่นแกล้ง ก็อยากให้นายกฯใช้หลักคิดและให้ความเป็นธรรมกับดิฉันเหมือนที่ท่านให้ความเป็นธรรมและปกป้องน้องชายท่านรวมทั้งคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพวกเดียวกับท่านเพราะกม.มีไว้บังคับใช้กับทุกคนไม่ใช่เลือกปฏิบัติกับฝั่งดิฉันเพียงฝ่ายเดียว
https://goo.gl/uNXEKj

ใส่ความเห็น