05 กรุงเทพมหานคร ศิลปิน : อัสนี & วสันต์ อัลบั้ม : ฟักทอง

กรุงเทพมหานคร Krungthepmahanakhon

ทวยเทือกยังพระนครราญรอนปูยิ่งลักษณ์ทักษิณ
โหดหินมันฮายุทธพา พาลป๋ามาปรก พบ
คบประหารรัฐ บ้านแบะบาน บุรีระบม
สะดมปล้นยึดประเทศโทษหลายสถาน

เพียงพอประมาณพอเพียงทรงสถิต
สัจ จะ วิตร ประ ยุทธ์ วิ ษ ณุ วิ ป ริ ต

http://wp.me/p7cLjG-12m
กรุงเทพมหานคร, Krungthepmahanakhon, อัสนี & วสันต์, อัลบั้ม ฟักทอง

05 กรุงเทพมหานคร ศิลปิน : อัสนี & วสันต์ อัลบั้ม : ฟักทอง
samunchon chonsamun

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์
มหินทรายุธยา มหาดิลก ภพ
นพรัตนราชธานีบุรีรมย์
อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน

อมรพิมานอวตารสถิต
สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin
Mahintharayutthaya Mahadilokphop
Noppharatratchathaniburi rom
Udomratchaniwetmahasathan

Amonphimanawatansathit
Sakkathattiyawitsanukamprasit


เพลง : กรุงเทพมหานคร
ศิลปิน : อัสนี & วสันต์
อัลบั้ม : ฟักทอง

05 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – กรุงเทพมหานคร

หนึ่งความคิดบน “กรุงเทพมหานคร Krungthepmahanakhon

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  กรุงเทพมหานคร Krungthepmahanakhon
  .
  ทวยเทือกยังพระนครราญรอนปูยิ่งลักษณ์ทักษิณ
  โหดหินมันฮายุทธพา พาลป๋ามาปรก พบ
  คบประหารรัฐ บ้านแบะบาน บุรีระบม
  สะดมปล้นยึดประเทศโทษหลายสถาน
  .
  เพียงพอประมาณพอเพียงทรงสถิต
  สัจ จะ วิตร ประ ยุทธ์ วิ ษ ณุ วิ ป ริ ต
  .
  http://wp.me/p7cLjG-12m
  กรุงเทพมหานคร, Krungthepmahanakhon, อัสนี & วสันต์, อัลบั้ม ฟักทอง
  .

ใส่ความเห็น