"มาร์ค"นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางบริหารพรรค thaipost - Wednesday, November 2, 2016 - 14:30

มาร์ค น้อมรำลึก ซุ้มเต็นท์ติดป้าย OTOP ทักษิณ

มาร์ค น้อมรำลึก อาลัย
ติดป้าย OTOP ทักษิณ
ข้าวกล่อง นมกล่อง แจกกิน
1,000 ชุด หมดสิ้น พอเพียง

สามัญชน
๒ พฤจิกายน ๒๕๕๙

http://wp.me/p7cLjG-17Q
มาร์ค พอเพียง, OTOP ทักษิณ

หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ – อิสรภาพแห่งความคิด ได้แชร์ลิงก์
2 พฤจิกายน 2016 เวลา 44:33 น.·
“มาร์ค”นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางบริหารพรรค
thaipost – Wednesday, November 2, 2016 – 14:30

เฟส เพจ กรุงเทพ กรุงเทพ ได้เพิ่มรูปภาพ 1 ภาพและวิดีโอ 1 ไฟล์ 2 พฤจิกายน 2016 เวลา 15:20 น.·

เฟส เพจ กรุงเทพ กรุงเทพ ได้เพิ่มรูปภาพ 1 ภาพและวิดีโอ 1 ไฟล์
2 พฤจิกายน 2016 เวลา 15:20 น.·

หนึ่งความคิดบน “มาร์ค น้อมรำลึก ซุ้มเต็นท์ติดป้าย OTOP ทักษิณ

 1. samunchon

  .
  มาร์ค น้อมรำลึก
  ซุ้มเต็นท์ติดป้าย OTOP ทักษิณ
  .
  มาร์ค น้อมรำลึก อาลัย
  ติดป้าย OTOP ทักษิณ
  ข้าวกล่อง นมกล่อง แจกกิน
  1,000 ชุด หมดสิ้น พอเพียง
  .
  สามัญชน
  ๒ พฤจิกายน ๒๕๕๙
  .
  http://wp.me/p7cLjG-17Q
  มาร์ค พอเพียง, OTOP ทักษิณ
  .

ใส่ความเห็น