ขัตติยา สวัสดิผล 9 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:34 น. · เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เดียร์ได้มีโอกาสไปช่วยนายกปูขายข้าวสารหอมมะลิที่ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์

หอมมะลิ เป็นข้าวนาปี ๒ – ด็อกตีน เจิมสาก ดอกทอง

“รอปลูก ๑ ปี ๔ ครั้ง”

หอมมะลิพันธุ์เบา
เขาเอามาปลูกนาปรัง
กข15 เขาดัง
ปลูกตั้งแต่กลางธันวา

ช่วงที่ ๒ อีกหน
ประมาณต้นมกรา
ช่วงที่ ๓ อีกครา
ต้นเดือนกุมภาพอดี

ช่วงที่ ๔ มิถุนา
ข้าวสายพันธุ์หนักนาปี
หอมมะลิพันธุ์นี้
ขาวดอกมะลิ 105

ปลูก สร้างตาดอก ออกดอก
ข้าวออก เก็บเกี่ยว เคียวคว้า
๑ ปี ๔ ช่ ว ง เ ว ล า
นาดำ ปักกล้า นาน้ำตม

สามัญชน
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

http://wp.me/p7cLjG-1fd
สวัสดีชาวโลก!, หอมมะลิ, ข้าวนาปี, ด็อกตีน, เจิมสาก ดอกทอง, ขัตติยา สวัสดิผล

ขัตติยา สวัสดิผล
9 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:34 น. ·

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เดียร์ได้มีโอกาสไปช่วยนายกปูขายข้าวสารหอมมะลิที่ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์

Matichon Weekly – มติชนสุดสัปดาห์
8 พฤศจิกายน เวลา 17:26 น. ·
เดียร์ สวน เจิมศักดิ์ แฉปูโชว์กินข้าวมั่ว ยันข้อมูลจริง ท้าไปสุรินทร์ นิสัยแบบนี้คือ?

เดียร์ สวน เจิมศักดิ์ แฉปูโชว์กินข้าวมั่ว ยันข้อมูลจริง ท้าไปสุรินทร์ นิสัยแบบนี้คือ?
matichonweekly – วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

หนึ่งความคิดบน “หอมมะลิ เป็นข้าวนาปี ๒ – ด็อกตีน เจิมสาก ดอกทอง

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  หอมมะลิ เป็นข้าวนาปี ๒
  ด็อกตีน เจิมสาก ดอกทอง
  .
  “รอปลูก ๑ ปี ๔ ครั้ง”

  หอมมะลิพันธุ์เบา
  เขาเอามาปลูกนาปรัง
  กข15 เขาดัง
  ปลูกตั้งแต่กลางธันวา

  ช่วงที่ ๒ อีกหน
  ประมาณต้นมกรา
  ช่วงที่ ๓ อีกครา
  ต้นเดือนกุมภาพอดี

  ช่วงที่ ๔ มิถุนา
  ข้าวสายพันธุ์หนักนาปี
  หอมมะลิพันธุ์นี้
  ขาวดอกมะลิ 105

  ปลูก สร้างตาดอก ออกดอก
  ข้าวออก เก็บเกี่ยว เคียวคว้า
  ๑ ปี ๔ ช่ ว ง เ ว ล า
  นาดำ ปักกล้า นาน้ำตม
  .
  สามัญชน
  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  .
  http://wp.me/p7cLjG-1fd
  สวัสดีชาวโลก!, หอมมะลิ, ข้าวนาปี, ด็อกตีน, เจิมสาก ดอกทอง, ขัตติยา สวัสดิผล
  .

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   .
   “รอปลูก ๑ ปี ๔ ครั้ง”

   หอมมะลิพันธุ์เบา
   เขาเอามาปลูกนาปรัง
   กข15 เขาดัง
   ปลูกตั้งแต่กลางธันวา

   ช่วงที่ ๒ อีกหน
   ประมาณต้นมกรา
   ช่วงที่ ๓ อีกครา
   ต้นเดือนกุมภาพอดี

   ช่วงที่ ๔ มิถุนา
   ข้าวสายพันธุ์หนักนาปี
   หอมมะลิพันธุ์นี้
   ขาวดอกมะลิ 105

   ปลูก สร้างตาดอก ออกดอก
   ข้าวออก เก็บเกี่ยว เคียวคว้า
   ๑ ปี ๔ ช่ ว ง เ ว ล า
   นาดำ ปักกล้า นาน้ำตม
   .
   สามัญชน
   ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
   .
   http://wp.me/p7cLjG-1fd
   สวัสดีชาวโลก!, หอมมะลิ, ขัตติยา สวัสดิผล
   .

ใส่ความเห็น