ป.ป.ช.เผยไม่พบความผิดปกติ รายได้ 'พล.อ.ปรีชา' voicetv - by สุติมา หวันแก้ว 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:19 น.

พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ยื่นบัญชีทรัพย์สินในช่วงดำรงตำแหน่งสมาชิก สนช.

แม่ผ่อง แจ๊วหลบ ปรีชา จบแล้ว

เอกสารนั้น ถูก ต้อง ครบ ถ้วน
ตัวเลขรวมล้วนมิได้เลี่ยงหลบ
หลงลืมกรอกช่องตัวเลขไม่ครบ
เรื่อง จบ ไม่ จง ใจ ขาด เจตนา

สามัญชน
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
🙏🙏🐸😍❤️💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-1kr

พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา, บัญชีทรัพย์สิน, สมาชิก สนช.

ป ป ช เผยไม่พบความผิดปกติ รายได้ ‘พล อ ปรีชา’
Voice TV

๑. เอกสารถูกต้องครบถ้วน
๒. หลงลืมกรอกตัวเลขไม่ครบ
๓. อาจจะหลงลืม จึงไม่จงใจปกปิด
.
ข้อเท็จจริง ๑
.
พล.อ.ปรีชา ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
.
๑. เอกสารถูกต้องครบถ้วน

๑.๑ ยอดเงินฝากทั้งหมด 42,051,468 บาท
๑.๒ เอกสารประกอบเป็นบัญชีเงินฝากรวม 10 บัญชี (มีของนางผ่องพรรณด้วยประมาณ 46 ล้านบาท)
๑.๓ บัญชีเงินฝากของกองทัพซึ่ง พล.อ.ปรีชา เป็นผู้มีอำนาจลงนามร่วม
.
ข้อเท็จจริง ๒
.
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สำนักงาน ป.ป.ช.
.
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
เดิมระบุไว้ 42,051,468 แต่ที่จริงคือ 42,423,578 บาท
.
พระเครื่องไม่ตรง เดิมระบุไว้ 5 องค์ เป็นเงิน 5 ล้านบาท แต่ที่จริงคือมี 6 องค์
.
นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา
เดิมระบุไว้ประมาณ 46 ล้านบาท แต่ที่จริงคือ 58,295,297 บาท
.
พล.อ.ปรีชา จะมีเงินฝากเพิ่มขึ้นประมาณ 4 แสนบาท มีพระเครื่องเพิ่มมา 1 องค์
ส่วนนางผ่องพรรณมีเงินฝากเพิ่มขึ้นประมาณ 12 ล้านบาท
.
รวมทั้งสองรายมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 139,559,012 บาท
.
คณะทำงานฯ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
ส่งเรื่องดังกล่าวส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
.
๒. หลงลืมกรอกตัวเลขไม่ครบ
พล.อ.ปรีชา อ้างว่า หลงลืมกรอกตัวเลขไม่ครบ
.
๓. อาจจะหลงลืม จึงไม่จงใจปกปิด
ลงมติเอกฉันท์ว่า พล.อ.ปรีชา ไม่จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน
.
ป.ป.ช.เผยไม่พบความผิดปกติ รายได้ ‘พล.อ.ปรีชา’
voicetv – by สุติมา หวันแก้ว

13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:19 น.
เปิดขั้นตอน ป.ป.ช.ไฉนไม่สอบ ‘เมียปรีชา’เงินฝากพุ่ง 58 ล.แต่ไร้ธุรกิจ-รายได้
isranews – เขียนวันที่ วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20:00 น.

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ. ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม

– ลับ –

สำเนาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนี้ไม่อาจนำไปเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ ใช้เฉพาะการเปิดเผยบัญชีฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เท่านั้น
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ. ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม

ข่าว-13-10-58-แสดงทรัพย์สิน-พล.อ.ปรีชา-จันทร์โอชา
Google เอกสาร

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ. ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม ลับ สำเนาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนี้ไม่อาจนำไปเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ ใช้เฉพาะการเปิดเผยบัญชีฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เท่านั้น


การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ. ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม
ลับ
สำเนาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนี้ไม่อาจนำไปเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ ใช้เฉพาะการเปิดเผยบัญชีฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เท่านั้น

ข่าว-13-10-58-แสดงทรัพย์สิน-พล.อ.ปรีชา-จันทร์โอชา

ข่าว-13-10-58-แสดงทรัพย์สิน-พล.อ.ปรีชา-จันทร์โอชา

ข่าว-13-10-58-แสดงทรัพย์สิน-พล.อ.ปรีชา-จันทร์โอชา

ข่าว-13-10-58-แสดงทรัพย์สิน-พล.อ.ปรีชา-จันทร์โอชา

พล.อ.ปรีชา ยื่นบัญชีทรัพย์สินในช่วงดำรงตำแหน่งสมาชิก สนช.

หนึ่งความคิดบน “พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ยื่นบัญชีทรัพย์สินในช่วงดำรงตำแหน่งสมาชิก สนช.

 1. samunchon

  .
  พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา
  ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
  ในช่วงดำรงตำแหน่งสมาชิก สนช.
  .
  แม่ผ่อง แจ๊วหลบ ปรีชา จบแล้ว
  .
  เอกสารนั้น ถูก ต้อง ครบ ถ้วน
  ตัวเลขรวมล้วนมิได้เลี่ยงหลบ
  หลงลืมกรอกช่องตัวเลขไม่ครบ
  เรื่อง จบ ไม่ จง ใจ ขาด เจตนา

  .
  สามัญชน
  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  .
  http://wp.me/p7cLjG-1kr
  พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา, บัญชีทรัพย์สิน, สมาชิก สนช.
  .

ใส่ความเห็น