Sand W. @Chayika เก็บตกภาพอดีตนายกฯปูช่วยซื้อข้าวสารและข้าวเปลือกโดยตรงจากชาวนา จ. อุบลฯ และ จ. สุรินทร์วานนี้ค่ะ 14:25 - 4 พ.ย. 2559

อุดหนุนซื้อจากชาวนา นำมาช่วยขาย เก็บไว้ทานเอง ๔ – Yingluck Shinawatra


หากคิดเอากำไร
ผลักภาระไปโปรดทราบ
กำไรคิดหยาบหยาบ
ยีบห้าบาทตั้ง เหมือนบางตน

ดิ ฉัน ไม่ ต้อง การ
สันดาน ปาก สัปดน
ขอเพียงคนเท่าคน
ไพร่เจ้าข้าฯราคาเดียว

http://wp.me/p7cLjG-1mp
ข้าวหอมมะลิ, Yingluck Shinawatra

อุดหนุนซื้อจากชาวนา นำมาช่วยขาย เก็บไว้ทานเอง ๔
Yingluck Shinawatra

“ขาย ๑๐ ตันข้าวสาร ๓๔ น า ที”

ดีใจและภูมิใจ
ค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ริเริ่มมิรอคอยพึ่ง
ซึ่งเป็นการช่วยชาวนา

ทางเลือกลดเหลื่อมล้ำ
ความเป็นธรรม ที่ราคา
อีกช่องทางที่ว่า
มาขายข้าวได้โดยตรง

ให้คุ้ม กับต้นทุน
อุปทาน อุปสงค์
รายจ่ายที่ลดลง
รายรับเหลือกำไรบ้าง

ดิ ฉัน ไ ม่ เคย คิ ด
ที่จะกดราคากลาง
เอาเปรียบหาช่องทาง
“ตามที่มีใครพยายามกล่าวอ้างแต่อย่างใด”

ดิฉันซื้อข้าวเปลือก
เป็นกิโล 12 บาทไทย
ข้าว สาร 20 บาท ได้
คืน กำ ไร ให้ ชาว นา

ลดต้นทุน ของดิฉัน
บรรจุภัณฑ์ ธรรมดา
ขนส่ง ข้าวสารมา
ขายราคาตามสภาพ

หากคิดเอากำไร
ผลักภาระไปโปรดทราบ
กำไรคิดหยาบหยาบ
ยีบห้าบาทตั้ง เหมือนบางตน

ดิ ฉัน ไม่ ต้อง การ
สันดาน ปาก สัปดน
ขอเพียงคนเท่าคน
ไพร่เจ้าข้าฯราคาเดียว

สามัญชน
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

http://wp.me/p7cLjG-1mp
ข้าวหอมมะลิ, Yingluck Shinawatra

 

Yingluck Shinawatra
13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:19 น. ·

ดีใจและภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มช่วยชาวนาขายข้าว 2 ครั้งที่ผ่านมาซึ่งเป็นการช่วยให้ชาวนามีทางเลือกหากไม่ได้รับราคาที่เป็นธรรม และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ชาวนาสามารถขายข้าวเองได้โดยตรงก็จะทำให้คุ้มกับต้นทุน หรือเหลือกำไรบ้าง ซึ่งดิฉันไม่เคยคิดที่จะกดราคาหรือเอาเปรียบชาวนา ตามที่มีใครพยายามกล่าวอ้างแต่อย่างใด ดิฉันซื้อข้าวเปลือกในราคา 12 บาท หรือ ข้าวสาร 20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ชาวนามีกำไรและพออยู่ได้ ดิฉันลดต้นทุนด้วยการไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามขายข้าวตามสภาพ และ รับผิดชอบขนส่ง ซึ่งหากดิฉันคิดเอากำไร หรือผลักภาระ ส่วนนี้ไปยังผู้ซื้อดิฉันก็ต้องขายด้วยราคา 25 บาท แต่ดิฉันไม่ต้องการเช่นนั้นเพื่อให้ผู้ซื้อได้ซื้อข้าวราคาเดียวกับที่ชาวนาขายที่ต่างจังหวัด

อาณาจักรไบกอน Returns 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23:06 น. · ชาวนาขอแค่อยู่ได้...

อาณาจักรไบกอน Returns
11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23:06 น. ·
ชาวนาขอแค่อยู่ได้…

หนึ่งความคิดบน “อุดหนุนซื้อจากชาวนา นำมาช่วยขาย เก็บไว้ทานเอง ๔ – Yingluck Shinawatra

 1. samunchon

  .
  อุดหนุนซื้อจากชาวนา นำมาช่วยขาย เก็บไว้ทานเอง ๔
  Yingluck Shinawatra
  .
  “ขาย ๑๐ ตันข้าวสาร ๓๔ น า ที”

  หากคิดเอากำไร
  ผลักภาระไปโปรดทราบ
  กำไรคิดหยาบหยาบ
  ยีบห้าบาทตั้ง เหมือนบางตน

  ดิ ฉัน ไม่ ต้อง การ
  สันดาน ปาก สัปดน
  ขอเพียงคนเท่าคน
  ไพร่เจ้าข้าฯราคาเดียว
  .
  สามัญชน
  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  .
  http://wp.me/p7cLjG-1mp
  ข้าวหอมมะลิ, Yingluck Shinawatra
  .

  1. samunchon

   .
   อุดหนุนซื้อจากชาวนา นำมาช่วยขาย เก็บไว้ทานเอง ๔
   Yingluck Shinawatra
   .
   “ขาย ๑๐ ตันข้าวสาร ๓๔ น า ที”

   ดีใจและภูมิใจ
   ค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
   ริเริ่มมิรอคอยพึ่ง
   ซึ่งเป็นการช่วยชาวนา

   ทางเลือกลดเหลื่อมล้ำ
   ความเป็นธรรม ที่ราคา
   อีกช่องทางที่ว่า
   มาขายข้าวได้โดยตรง

   ให้คุ้ม กับต้นทุน
   อุปทาน อุปสงค์
   รายจ่ายที่ลดลง
   รายรับเหลือกำไรบ้าง

   ดิ ฉัน ไ ม่ เคย คิ ด
   ที่จะกดราคากลาง
   เอาเปรียบหาช่องทาง
   “ตามที่มีใครพยายามกล่าวอ้างแต่อย่างใด”

   ดิฉันซื้อข้าวเปลือก
   เป็นกิโล 12 บาทไทย
   ข้าว สาร 20 บาท ได้
   คืน กำ ไร ให้ ชาว นา

   ลดต้นทุน ของดิฉัน
   บรรจุภัณฑ์ ธรรมดา
   ขนส่ง ข้าวสารมา
   ขายราคาตามสภาพ

   หากคิดเอากำไร
   ผลักภาระไปโปรดทราบ
   กำไรคิดหยาบหยาบ
   ยีบห้าบาทตั้ง เหมือนบางตน

   ดิ ฉัน ไม่ ต้อง การ
   สันดาน ปาก สัปดน
   ขอเพียงคนเท่าคน
   ไพร่เจ้าข้าฯราคาเดียว
   .
   สามัญชน
   ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
   .
   http://wp.me/p7cLjG-1mp
   ข้าวหอมมะลิ, Yingluck Shinawatra
   .

ใส่ความเห็น