Warintra Tuppetch ‏@Nim_Warintra 18:22 - 17 พ.ย. 2559 นวมินทร์, ประเทศไทย "อดีตนายกฯยิ่งลักษณ์" ปรุง "ข้าวยำสไตล์ไทย" หนึ่งในเมนูเด็ดที่คิดค้นขึ้นมา โดยนำข้าวมาแปรรูปเพื่อให้คนชิม ภายในงานกิจกรรมที่จัดร่วมกับแฟนเพจ

แปลงข้าวจ้าว เป็นข้าวปู ๒ – Yingluck Shinawatra

แปลงข้าวจ้าว เป็นข้าวปู

แปลงข้าวสารจ้าว
เป็น ข้าว แป้ง ถุ ง
โ ม่ ป่ น แป้ง ปรุง
มือ ปั้น สามัญ ชน

ปั้ น ข้ า ว แ ป้ ง ปู
สู้ ปื น โ จ ร ป ล้ น
ค น ต้อ ง เท่า ค น
เจ้า ข้าฯ เ ท่ า กั น

สามัญชน
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

http://wp.me/p7cLjG-1ng
ข้าวจ้าว, ข้าวปู, Yingluck Shinawatra

อดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ร่วมกับแฟนเพจ
“ช่วยชาวนา สร้างมูลค่าข้าวไทย ร่วมใจบริโภคเพิ่ม”
ins ยิ่งลักษณ์ทำอาหารช่วยชาวนา
‘ยิ่งลักษณ์’ จัดกิจกรรม ‘ช่วยชาวนา สร้างมูลค่าข้าวไทย ร่วมใจบริโภคเพิ่ม’
‘ยิ่งลักษณ์’ ย้ำต้องการช่วยชาวนากระตุ้นการบริโภคข้าว – VOICE TV

Yingluck Shinawatra ร่วมกับแฟนเพจ จัดกิจกรรม
“ช่วยชาวนา สร้างมูลค่าข้าวไทย ร่วมใจบริโภคเพิ่ม”

แปลงข้าวจ้าว เป็นข้าวปู ๑ – Yingluck Shinawatra

Warintra Tuppetch ‏@Nim_Warintra
18:00 – 17 พ.ย. 2559
นวมินทร์, ประเทศไทย
“อดีตนายกฯยิ่งลักษณ์” @PouYingluck ร่วมกับแฟนเพจจัดกิจกรรม “ช่วยชาวนา สร้างมูลค่าข้าวไทย ร่วมใจบริโภคเพิ่ม” ณ บริเวณบ้านพักซอยโยธินพัฒนา 3

หนึ่งความคิดบน “แปลงข้าวจ้าว เป็นข้าวปู ๒ – Yingluck Shinawatra

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  แปลงข้าวจ้าว เป็นข้าวปู ๒
  Yingluck Shinawatra

  แปลงข้าวสารจ้าว
  เป็น ข้าว แป้ง ถุ ง
  โ ม่ ป่ น แป้ง ปรุง
  มือ ปั้น สามัญ ชน

  ปั้ น ข้ า ว แ ป้ ง ปู
  สู้ ปื น โ จ ร ป ล้ น
  ค น ต้อ ง เท่า ค น
  เจ้า ข้าฯ เ ท่ า กั น

  .
  สามัญชน
  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  .
  http://wp.me/p7cLjG-1ng
  ข้าวจ้าว, ข้าวปู, Yingluck Shinawatra
  .

   1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

    .
    ข้าวจ้าวข้าวปู

    แปลงข้าวสารจ้าว
    เป็น ข้าว แป้ง ถุง
    โ ม่ ป่ น แป้ง ปรุง
    มือ ปั้น สามัญ ชน
    http://wp.me/p7cLjG-1mW

    ปั้ น ข้ า ว แ ป้ ง ปู
    สู้ ปื น โ จ ร ป ล้ น
    ค น ต้อ ง เท่า ค น
    เจ้า ข้าฯ เ ท่ า กั น
    http://wp.me/p7cLjG-1ng

ใส่ความเห็น