ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช saranitet - 31/10/2016

King Bhumibol the Great สมเด็จพระภูมิพลมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประเสริญ ราชาผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดิน

สมเด็จพระภูมิพลมหาราช
ราชาชาติผู้ยิ่งใหญ่ประเสริญสุดวิเศษ
King Bhumibol the Great
ศูนย์รวมประเทศ พลังแห่งแผ่นดิน

สามัญชน
๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
🙏🐸😍🎀💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐠
http://wp.me/p7cLjG-1tT

King Bhumibol, the Great, สมเด็จพระภูมิพลมหาราช, พระมหากษัตริย์, ผู้ทรงประเสริญ, ราชาผู้ยิ่งใหญ่, พลังแห่งแผ่นดิน

The Greatest Love ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา
ลูกแกะ ของพระเจ้า(คริสตจักรสานฝัน)

มหาราช หรือในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า The Great ถือเป็นสมัญญานามต่อท้ายพระนามของกษัตริย์ หรือผู้ปกครอง

ประชาชนทั่วประเทศพร้อมใจกันยกย่องเทิดทูนให้พระองค์ทรงเป็น “มหาราช” ในใจของประชาชน แต่ตามขั้นตอนการเติม “มหาราช” ต่อท้ายพระนามนั้น ทางรัฐบาลกำลังดำเนินการจัดทำให้ถูกต้องตามกระบวนการ

การใช้คำว่า มหาราช นั้นจะเป็นไปตามกฎหมายและวิธีดำเนินการของรัฐบาล รัฐบาลที่ผ่านมาเคยเสนอพระองค์ท่านไปแล้ว พระองค์ท่านทรงยังไม่เห็นชอบ ยังไม่โปรดเกล้าฯ ลงมา พระองค์ท่านรับสั่งว่าเป็นเรื่องของประชาชนและรัฐบาลที่จะทำต่อไป

“ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าไม่อยากใช้ แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าพระองค์ทรงรับทราบแล้ว เรื่องเป็นมหาราชหรือไม่เป็นมหาราชเป็นเรื่องของรัฐบาลและประชาชนจะต้องทำถวายพระองค์ท่าน ซึ่งรัฐบาลอยู่ในขั้นตอนตรงนี้อยู่แล้ว”
๐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ปี พ.ศ.2520
พสกนิกรในแผ่นดินนี้ได้เคยมีมติ เห็นพ้องต้องกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 แล้วว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ควรคู่แก่คำว่า “มหาราช”
แต่เมื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาในครั้งแรกนั้น พระองค์กลับมีพระราชกระแสรับสั่งว่า ยังไม่ต้องพระราชประสงค์ ด้วยทรงไม่แน่พระทัยว่าพระองค์มีคุณสมบัติถึงพร้อมแล้วจริงหรือ
จึงต้องขอระงับไปก่อน
โดยทรงมีการตั้งข้อสงสัยเอาไว้ 2 ประการหลักๆ คือ
ประการแรก พระองค์ทรงอาวุโสควรคู่แก่การดำรงตำแหน่งมหาราชแล้วหรือไม่ และ
ประการที่สอง ปวงชนชาวไทยจงรักภักดีต่อพระองค์มากเพียงใด

งานสโมสรสันนิบาต วันฉัตรมงคล 5 พ.ค. 2530
มีการถวายใพระราชสมัญญานาม “มหาราช” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรก เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ผ่านถ้อยคำถวายอาศิรวาทราชสดุดีและถวายชัยมงคล จาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยทั้งชาติ

“….ในอภิลักขิตมหามงคลสมัยแห่งวันฉัตรมงคล ในรอบปีที่ 37 ในวันนี้ บรรดาอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงและรัฐบาล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกาศความสมานฉันท์พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชสมัญญาเป็น “มหาราช” ด้วยความจงรักภักดีมีในปวงข้าพระพุทธเจ้า

ขอน้อมเกล้าฯ ตั้งสัตยาธิษฐาน เดชะคุณพระศรีรัตนตรัย เป็นประธาน พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดอภิบาลพระบรมราชจักรีวงศ์ให้สถิตธำรงอยู่คู่ดินฟ้า และโปรดประทานชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ขอจงทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์ในไอศูรย์ราชสมบัติแห่งสยามรัฐสีมา ขอพระมหาราชเจ้าเผยแผ่พระบรมกฤษฎาเดชานุภาพ คุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อมเหล่าพสกนิกรตลอดในจิรัฐิติกาล เทอญ”

วันที่ 5 ธ.ค.2530
พสกนิกรพร้อมใจกันเดินทางมาถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ส่งเสียงแซ่ซ้อง “ทรงพระเจริญ” ก้องกังวานไกลที่มณฑลท้องสนามหลวง พร้อมด้วยคนไทยทุกภาคทั่วประเทศที่ออกมาจุดเทียนชัยถวายพระพร ด้วยหัวใจจงรักภักดีนับล้านดวง

เป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี พระองค์ที่ 3 ที่ได้รับพระราชสมัญญา “มหาราช” แต่เป็นมหาราชองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ได้รับพระราชสมัญญาจากมติของปวงชนชาวไทย

โดยในการสำรวจประชามติ เมื่อปี 2530 มีการผูกพระราชสมัญญาขึ้น 15 พระราชสมัญญา ประชาชนจำนวน 34 ล้านคน เลือกพระราชสมัญญา “สมเด็จพระภูมิพลมหาราช” ขณะที่ 6 ล้านคนเลือก “สมเด็จพระภัทรมหาราช”

“ภูมิพลมหาราช” มีความหมายว่า กษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งทรงเป็นกำลังของแผ่นดิน
“ภัทรมหาราช” หมายความว่า กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นท่ี่รักของปวงชน

เพิ่งจะเป็นผลเมื่อมีการสำรวจประชามติจนได้ฉันทามติจากประชาชน

ภูมิพลมหาราช” กษัตริย์ผู้เป็นกำลังของแผ่นดิน
posttoday – 23 ตุลาคม 2559
พระภูมิพลมหาราช” ที่สุดแห่งมหากษัตริย์-มหาบุรุษแห่งแผ่นดิน
โดย ผู้จัดการรายวัน
16 พฤศจิกายน 2559 22:01 น. (แก้ไขล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2559 22:30 น.)
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
saranitet – 31/10/2016

เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง ทำ ๑ ไร่ ได้ ๑ แสน เป็นไปได้หรือ? - welovethaiking

เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง ทำ ๑ ไร่ ได้ ๑ แสน เป็นไปได้หรือ? – welovethaiking

พระภูมิพลมหาราช จัดพิมพ์โดย ธนาคารกสิกรไทย ในมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในพุทธศักราช ๒๕๓๐

พระภูมิพลมหาราช จัดพิมพ์โดย ธนาคารกสิกรไทย
ในมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในพุทธศักราช ๒๕๓๐

หนึ่งความคิดบน “King Bhumibol the Great สมเด็จพระภูมิพลมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประเสริญ ราชาผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดิน

 1. samunchon

  .
  King Bhumibol the Great
  สมเด็จพระภูมิพลมหาราช
  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประเสริญ
  ราชาผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดิน
  .
  สมเด็จพระภูมิพลมหาราช
  ราชาชาติผู้ยิ่งใหญ่ประเสริญสุดวิเศษ
  King Bhumibol the Great
  ศูนย์รวมประเทศ พลังแห่งแผ่นดิน
  .
  สามัญชน
  ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

  .
  http://wp.me/p7cLjG-1tT
  King Bhumibol, the Great, สมเด็จพระภูมิพลมหาราช, พระมหากษัตริย์, ผู้ทรงประเสริญ, ราชาผู้ยิ่งใหญ่, พลังแห่งแผ่นดิน

ใส่ความเห็น