สวดธรรมจักรบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ - พระนพดล สิริวํโส

สวดธรรมจักรบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

ข้าพเจ้า นางสาววิไลพร ตรงเที่ยง
ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ พร้อมด้วยครอบครอบครัว
ขอน้อมรับพรอันประเสริฐ ขอผลบุญนี้จงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้า และครอบครัวข้าพเจ้า

เทพประจำตัว เจ้ากรรมนายเวร สัมภเวสี ผีไม่มีญาติ ผู้ที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน
มิว่ากายกรรม มโนกรรม วจีกรรมภพใด ๆ ก็ตาม

โปรดได้รับบุญนี้และ ขออโหสิกรรมด้วยเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
… ___/||\___ …
J.J. Moon Lights · 0:26

http://wp.me/p7cLjG-1wy
สวดธรรมจักรฯ, พระมหาธรรมกายเจดีย์, พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์, พระนพดล สิริวํโส

สวดธรรมจักรบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
samunchon chonsamun

พระนพดล สิริวํโส ได้แพร่ภาพสด
13 ธันวาคม 2016 เวลา 17:57 น. ·

J.J. Moon Lights · 0:26

ข้าพเจ้า นางสาววิไลพร ตรงเที่ยง
ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ พร้อมด้วยครอบครอบครัว

หนึ่งความคิดบน “สวดธรรมจักรบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  สวดธรรมจักรบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
  พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
  .
  ข้าพเจ้า นางสาววิไลพร ตรงเที่ยง
  ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ พร้อมด้วยครอบครอบครัว
  ขอน้อมรับพรอันประเสริฐ ขอผลบุญนี้จงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้า และครอบครัวข้าพเจ้า
  .
  เทพประจำตัว เจ้ากรรมนายเวร สัมภเวสี ผีไม่มีญาติ ผู้ที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน
  มิว่ากายกรรม มโนกรรม วจีกรรมภพใด ๆ ก็ตาม
  .
  โปรดได้รับบุญนี้และ ขออโหสิกรรมด้วยเทอญ
  .
  สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
  … ___/||\___ …
  J.J. Moon Lights · 0:26
  .
  http://wp.me/p7cLjG-1wy
  สวดธรรมจักรฯ, พระมหาธรรมกายเจดีย์, พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์, พระนพดล สิริวํโส

ใส่ความเห็น