ขอปวารณาตัว ยอมให้ขอหรือเรียกร้อง - ไพบูลย์ นิติตะวัน

ขอปวารณาตัว ยอมให้ขอหรือเรียกร้อง – ไพบูลย์ นิติตะวัน

แต่ยังไงผมก็ยังชื่นชมตลอด โดยเฉพาะ อ่า..ท่านพระครูสมณะโพธิรักษ์ นะฮะ
ผมเห็นการที่ท่านต่อสู้เพื่อศาสนา ยืนหยัดเพื่อพระธรรมวินัยนั้น ผม อ่า..ประทับใจมาก

แต่ผมไม่เชื่อหรอกใครจะไปกล่าวว่าอะไรใดใดทั้งสิ้น ผมเชื่อว่า ท่านสมณะ พระครูสมณะโพธิรักษ์
นั่นต่างหาก ท่านเป็นผู้รักษาศาสนา รักษาพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง
🙏🐸😍🎀❤️💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-1wF

ขอปวารณาตัว, ไพบูลย์ นิติตะวัน

ขอปวารณาตัว ยอมให้ขอหรือเรียกร้อง – ไพบูลย์ นิติตะวัน
ไม่สามารถดูวิดีโอนี้ได้เนื่องจากบัญชี YouTube ที่เชื่อมโยงกับวิดีโอนี้ถูกยกเลิกแล้ว
footage สัมภาษณ์คุณไพบูลย์ นิติตะวัน 29ต.ค.58
ปุ๊ก ทองไท บุญนิยมทีวี

แต่ยังไงผมก็ยังชื่นชมตลอด โดยเฉพาะ อ่า..ท่านพระครูสมณะโพธิรักษ์นะฮะ
ผมเห็นการที่ท่านต่อสู้เพื่อศาสนา ยืนหยัดเพื่อพระธรรมวินัยนั้น ผม อ่า..ประทับใจมาก
แล้วก็ ผมก็ขอเป็นกำลังใจ แล้วก็ผมในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน อ่า..เป็นพุทธศาสนิกชนด้วย
ก็ขอ ชื่นชม และก็ขอปวารณาตัวว่า ผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านทำอยู่ แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำนั้น
ก็จะเป็นหนทางเดียวที่ถูกต้องที่สุด หนทางเดียวที่จะนำให้ อ่า..สังคมไทยได้ตระหนักถึงสัจจะธรรม
ตระหนักถึงพระพุทธศาสนา คำสอนของพระพุทธองค์ ที่เป็นแก่นแท้อย่างแท้จริง นะฮะ
.
แต่ผมไม่เชื่อหรอกใครจะไปกล่าวว่าอะไรใดใดทั้งสิ้น ผมเชื่อว่า ท่านสมณะ พระครูสมณะโพธิรักษ์
นั่นต่างหาก ท่านเป็นผู้รักษาศาสนา รักษาพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง
.
แต่ส่วนผู้ที่ออกมาโจมตี อ่า.. ชุมชนอโศก ชาวอโศกต่าง ๆ นั้น ผมคิดว่าเขามีมิจฉาทิฐิ นะฮะ
แล้วก็ อาจจะพยายามที่ อ่า.. กลัวว่าถ้ามีใครเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเองปฏิบัติแล้ว
ก็จะเห็นความมัวหมองของตัวเอง เห็นมนทินของตัวเอง ก็เลยที่จะมาพยายามมาเคลื่อนไหวในลักษณะทำนองนั้น
.
แต่ผมก็มีหน้าที่อย่างเดียวที่จะต้องพูดให้ชัด ให้เห็นให้ได้ว่าบุคคลเหล่านั้น กลุ่มนั้น นะฮะ ต่างหากที่
เป็นคนที่ทำลายศาสนา กำลังทำให้ศาสนาเป็นที่ทำมาหากิน ทำให้ศาสนาเสื่อม
.
เราต่างหากที่กำลังทำให้ศาสนาบริสุทธิ์ ศาสนาไปในทิศทางที่พระพุทธองค์ อ่า..มีพระประสงค์
มีพระบัญชาไว้ มีพระ อ่า..บัญญีติไว้ นะฮะ

………… …………….. …………… …………..

footage สัมภาษณ์คุณไพบูลย์ นิติตะวัน 29ต.ค.58
.
ประกอบรายงานพิเศษ #ร่วมปฏิบัติบูชา๔๕พรรษาเส้นทางสัมมาอาริยมรรคพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 7พ.ย.2558 นี้

ปุ๊ก ทองไท บุญนิยมทีวี

หนึ่งความคิดบน “ขอปวารณาตัว ยอมให้ขอหรือเรียกร้อง – ไพบูลย์ นิติตะวัน

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  ขอปวารณาตัว ยอมให้ขอหรือเรียกร้อง
  ไพบูลย์ นิติตะวัน
  .
  แต่ยังไงผมก็ยังชื่นชมตลอด โดยเฉพาะ อ่า..ท่านพระครูสมณะโพธิรักษ์ นะฮะ
  ผมเห็นการที่ท่านต่อสู้เพื่อศาสนา ยืนหยัดเพื่อพระธรรมวินัยนั้น ผม อ่า..ประทับใจมาก
  .

  แต่ผมไม่เชื่อหรอกใครจะไปกล่าวว่าอะไรใดใดทั้งสิ้น ผมเชื่อว่า ท่านสมณะ พระครูสมณะโพธิรักษ์
  นั่นต่างหาก ท่านเป็นผู้รักษาศาสนา รักษาพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง
  .
  http://wp.me/p7cLjG-1wF
  ขอปวารณาตัว, ไพบูลย์ นิติตะวัน
  .

ใส่ความเห็น