คมชัดลึก 17 ธันวาคม 2016 เวลา 15:26 น. · หน่วยงานความมั่นคงสั่งถอย ปรับแผน กำจัดจุดอ่อนก่อนลุยธรรมกายฯ

คม ชัด ลึก แคม ขน คัน เน ชั่น ชั่ว

คม ชัด ลึก แคม ขน คัน เน ชั่น ชั่ว
แหล่งข่าวมั่วเขียนหาแม่แชร์หาพ่อ
ละ เลง ไข่ ใส่ แคม ขน คน หัว ด อ
หมิ่นพระเจ้าเขียนข่าวจ้อขั่วช้าจริง

สามัญชน
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

http://wp.me/p7cLjG-1yb
คมชัดลึก, แหล่งข่าวมั่ว, วัดพระธรรมกาย

ไม่ต้องเอาโดรนมาบินส่องให้เปลืองเงินภาษีประชาชน!
วัดเขาจัดให้! ภาพมุมสูงของวัดพระธรรมกาย
bamboo network

สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย
17 ธันวาคม 2016 เวลา 15:26 น. ·

ข่าวเท็จ! ไม่เป็นความจริง!

คมชัดลึก
17 ธันวาคม 2016 เวลา 15:26 น. ·
หน่วยงานความมั่นคงสั่งถอย ปรับแผน กำจัดจุดอ่อนก่อนลุยธรรมกาย.ปูดศิษย์-พระฮาร์ดคอร์ จัดอบรมหลักสูตรทำร้ายตัวเอง

คมชัดลึก 17 ธันวาคม 2016 เวลา 15:26 น. · หน่วยงานความมั่นคงสั่งถอย ปรับแผน กำจัดจุดอ่อนก่อนลุยธรรมกายฯ

คมชัดลึก 17 ธันวาคม 2016 เวลา 15:26 น. · หน่วยงานความมั่นคงสั่งถอย ปรับแผน กำจัดจุดอ่อนก่อนลุยธรรมกายฯ

คมชัดลึก 17 ธันวาคม 2016 เวลา 15:26 น. · หน่วยงานความมั่นคงสั่งถอย ปรับแผน กำจัดจุดอ่อนก่อนลุยธรรมกายฯ

คมชัดลึก 17 ธันวาคม 2016 เวลา 15:26 น. · หน่วยงานความมั่นคงสั่งถอย ปรับแผน กำจัดจุดอ่อนก่อนลุยธรรมกายฯ

สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย 17 ธันวาคม 2016 เวลา 15:26 น. · ข่าวเท็จ! ไม่เป็นความจริง!

สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย 17 ธันวาคม 2016 เวลา 15:26 น. · ข่าวเท็จ! ไม่เป็นความจริง!

หนึ่งความคิดบน “คม ชัด ลึก แคม ขน คัน เน ชั่น ชั่ว

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  คม ชัด ลึก แคม ขน คัน เน ชั่น ชั่ว
  .
  คม ชัด ลึก แคม ขน คัน เน ชั่น ชั่ว
  แหล่งข่าวมั่วเขียนหาแม่แชร์หาพ่อ
  ละ เลง ไข่ ใส่ แคม ขน คน หัว ด อ
  หมิ่นพระเจ้าเขียนข่าวจ้อขั่วช้าจริง
  .
  สามัญชน
  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
  .
  http://wp.me/p7cLjG-1yb
  คมชัดลึก, แหล่งข่าวมั่ว, วัดพระธรรมกาย
  .

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   คมชัดลึกแคมขนคันเนชั่นชั่วแหล่งข่าวมั่วเขียนหาแม่แชร์หาพ่อละเลงไข่ใส่แคมขนคนหัวดอหมิ่นพระเจ้าเขียนข่าวจ้อขั่วช้าจริง
   http://wp.me/p7cLjG-1yb

ใส่ความเห็น