สมบัติ บุญงามอนงค์ 16 ธันวาคม 2016 เวลา 18:02 น. · ถึงน้องมันแกวที่รัก นับแต่ พรบ คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ พี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นน้องมันแกว update หน้า wall บ่อยเท่าก่อนฯ

ละมุนภัณฑ์น้องมันแกว – สมบัติ บุญงามอนงค์

ละมุนภัณฑ์น้องมันแกวมีแมวกั้น
กระด้างภัณฑ์ดันพลางแท่งหรรษา
จิ๋ว ระ ทวย แท่ง ภา ระ Task bar
พหุ บัญ ชร ยืน เอ กา ค ณิ ต กร

สามัญชน
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

http://wp.me/p7cLjG-1×7
น้องมันแกว, ละมุนภัณฑ์, กระด้างภัณฑ์, จิ๋วระทวย, พหุบัญชร, สมบัติ บุญงามอนงค์

Software = ละมุนภัณฑ์ ส่วนชุดคำสั่ง
Hardware = กระด้างภัณฑ์ ส่วนเครื่อง ส่วนอุปกรณ์
Microsoft = จิ๋วระทวย
Windows = พหุบัญชร วินโดวส์
Standalone = ยืนเอกา
Computer = คณิตกร

สมบัติ บุญงามอนงค์
16 ธันวาคม 2016 เวลา 18:02 น. ·

ถึงน้องมันแกวที่รัก

นับแต่ พรบ คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ พี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นน้องมันแกว update หน้า wall บ่อยเท่าก่อนฯ

หนึ่งความคิดบน “ละมุนภัณฑ์น้องมันแกว – สมบัติ บุญงามอนงค์

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  ละมุนภัณฑ์น้องมันแกว
  สมบัติ บุญงามอนงค์
  .
  ละมุนภัณฑ์น้องมันแกวมีแมวกั้น
  กระด้างภัณฑ์ดันพลางแท่งหรรษา
  จิ๋ว ระ ทวย แท่ง ภา ระ Task bar
  พหุ บัญ ชร ยืน เอ กา ค ณิ ต กร
  .
  สามัญชน
  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
  .
  http://wp.me/p7cLjG-1×7
  น้องมันแกว, ละมุนภัณฑ์, กระด้างภัณฑ์, จิ๋วระทวย, พหุบัญชร, สมบัติ บุญงามอนงค์
  .

ใส่ความเห็น