ประยุทธ์นำถก คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งเป้าพัฒนาประเทศในห้วงเวลา 20 ปี

ประยุทธ์นำถก คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งเป้าพัฒนาประเทศในห้วงเวลา 20 ปี


บูรณาการ บูรณาการ
บานรณากู บูรณาพ่อ
ยุทธศาสตร์ชาติแผนยุทธศาสตร์ รอ
ปฏิรูป ปฏิล่อ ต่อยอดตน

ศักยภาพ ศักยภาพ
สร้างภาพ ผลสัมฤทธิ์ ผิดซ้ำหล่น
ความมั่นคง ไม่เข้าใจประชาชน
การรับรู้ กูเกินล้น ปล้น .. ยั่งยืน

สามัญชน
๑๕ กุมภาพุนธ์ ๒๕๖๑
🙏🐸🐸🐸😍💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
https://wp.me/p7cLjG-4ws

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ยุทธศาสตร์ชาติ

วิเคราะห์

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยึดอำนาจ อาจนำ ธรรมวิบัติ
ความยั่งยืน รถถังปืน รวบรัด
อย่างยั่งยืน ต่อยอดชัด คสช.

บูรณาการ บูรณาการ
บานรณากู บูรณาพ่อ
ยุทธศาสตร์ชาติแผนยุทธศาสตร์ รอ
ปฏิรูป ปฏิล่อ ต่อยอดตน

ศักยภาพ ศักยภาพ
สร้างภาพ ผลสัมฤทธิ์ ผิดซ้ำหล่น
ความมั่นคง ไม่เข้าใจประชาชน
การรับรู้ กูเกินล้น ปล้น .. ยั่งยืน

สามัญชน
๑๕ กุมภาพุนธ์ ๒๕๖๑
🙏🐸🐸🐸😍💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
https://wp.me/p7cLjG-4ws

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ บูรณาการ ความยั่งยืน ศักยภาพ อย่างยั่งยืน เข้าใจประชาชน ศักยภาพ วิเคราะห์ อย่างยั่งยืน ต่อยอด การรับรู้ บูรณาการ ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง แผนยุทธศาสตร์ ปฏิรูป ผลสัมฤทธิ์

ประยุทธ์นำถก คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งเป้าพัฒนาประเทศในห้วงเวลา 20 ปี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 – 11:22 น.
นายกฯนำถก คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งเป้าพัฒนาปท.ยั่งยืน 20 ปี หวังบูรณาการต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติ ชี้ ที่ผ่านมาแค่สร้างการรับรู้แต่ไม่ได้ปูพื้นฐาน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2561 ว่า วันนี้ในการประชุมจะมีมาตรการและกลไกสำคัญที่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเกิดความต่อเนื่อง บูรณาการอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดทำแผนงานโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ตรงตามศักยภาพของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในห้วงเวลา 20 ปี ซึ่งเป็นแผนงานในอนาคต ตามวิสัยทัศน์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบไปด้วย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คือการเข้าใจประชาชน เข้าใจพื้นที่ เข้าถึงปัญหา และอุปสรรค เข้าถึงศักยภาพ ของพื้นที่ และประชาชน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้สื่อสารต่อยอดสิ่งต่าง ๆเหล่านี้ ให้เกิดขึ้นให้ได้ ซึ่งทุกอย่างมีหลักการและเหตุผลพอเพียงที่จะดำเนินการ โดยที่ผ่านมานั้น อาจมีการสร้างการรับรู้ โดยไม่ได้มีการปูพื้นฐานเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นการบริหารราชการแผ่นดิน แบบส่วนราชการอย่างเดียว มีการใช้จ่ายงบประมาณ และรายจ่ายประจำ ตามภารกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ครั้งนี้ เราจำเป็นต้องทำให้เกิดการบูรณาการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า และสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกันที่จะเรียนผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิทั้งสิ้น ว่า ที่ผ่านมามีแนวคิดทำอย่างไรให้ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด และได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจจากประชาชนทั่วประเทศในทุกหมู่เหล่า เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติ จึงเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนงานด้านความมั่นคง แผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับการปฏิรูปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยจะต้องขจัดปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ให้ได้ ตลอดจนหาวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาเสริมศักยภาพการทำงานของทุกภาคส่วนให้ได้

หนึ่งความคิดบน “ประยุทธ์นำถก คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งเป้าพัฒนาประเทศในห้วงเวลา 20 ปี

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  ประยุทธ์นำถก คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
  ตั้งเป้าพัฒนาประเทศในห้วงเวลา 20 ปี

  บูรณาการ บูรณาการ
  บานรณากู บูรณาพ่อ
  ยุทธศาสตร์ชาติแผนยุทธศาสตร์ รอ
  ปฏิรูป ปฏิล่อ ต่อยอดตน

  ศักยภาพ ศักยภาพ
  สร้างภาพ ผลสัมฤทธิ์ ผิดซ้ำหล่น
  ความมั่นคง ไม่เข้าใจประชาชน
  การรับรู้ กูเกินล้น ปล้น .. ยั่งยืน
  .
  สามัญชน
  ๑๕ กุมภาพุนธ์ ๒๕๖๑
  🙏🐸🐸🐸😍💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
  https://wp.me/p7cLjG-4ws
  .
  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ยุทธศาสตร์ชาติ
  .

ใส่ความเห็น