กรธ.ฟัน ปชต.ใหม่ผิด ชงเองกินเอง – shows.voicetv มีชัย- อมร ปั่นกระแสวิชามาร รัฐธรรมนูญปลอมมาตลอดสัปดาห์ ล่าสุดกรรมการร่างตั้งอนุกรรมร่างรับลูก ฟันธง “ประชาธิปไตยใหม่” บิดเบือนรัฐธรรมนูญแล้ว

กรธ.ฟัน ปชต.ใหม่ผิด ชงเองกินเอง - shows.voicetv มีชัย- อมร ปั่นกระแสวิชามาร รัฐธรรมนูญปลอมมาตลอดสัปดาห์ ล่าสุดกรรมการร่างตั้งอนุกรรมร่างรับลูก ฟันธง "ประชาธิปไตยใหม่" บิดเบือนรัฐธรรมนูญแล้ว

กรธ.ฟัน ปชต.ใหม่ผิด ชงเองกินเอง – shows.voicetv
มีชัย- อมร ปั่นกระแสวิชามาร รัฐธรรมนูญปลอมมาตลอดสัปดาห์ ล่าสุดกรรมการร่างตั้งอนุกรรมร่างรับลูก ฟันธง “ประชาธิปไตยใหม่” บิดเบือนรัฐธรรมนูญแล้ว

กรธ.ฟัน ปชต.ใหม่ผิด ชงเองกินเอง – shows.voicetv
มีชัย- อมร ปั่นกระแสวิชามาร รัฐธรรมนูญปลอมมาตลอดสัปดาห์ ล่าสุดกรรมการร่างตั้งอนุกรรมร่างรับลูก ฟันธง “ประชาธิปไตยใหม่” บิดเบือนรัฐธรรมนูญแล้ว

ใส่ความเห็น