ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement – NDM 14 กรกฎาคม 2016 เวลา 15:45 น. · ในวันนี้ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM 14 กรกฎาคม 2016 เวลา 15:45 น. · ในวันนี้ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement – NDM
14 กรกฎาคม 2016 เวลา 15:45 น. ·
ในวันนี้ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement – NDM
14 กรกฎาคม 2016 เวลา 15:45 น. ·
ในวันนี้ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

ใส่ความเห็น