samunchon202

อรรถวิชช์ ชี้ระดับน้ำยุค“มาร์ค”ยังต่ำ แต่รบ.ปู บริหารพลาดกักน้ำให้ชาวนาเกี่ยวข้าว matichon - วันที่: 25 ก.ย. 59 เวลา: 21:13 น.

อรรถวิชช์ ชี้ระดับน้ำยุค“มาร์ค”ยังต่ำ แต่รบ.ปู บริหารพลาดกักน้ำให้ชาวนาเกี่ยวข้าว
matichon – วันที่: 25 ก.ย. 59 เวลา: 21:13 น.

อรรถวิชช์ ชี้ระดับน้ำยุค“มาร์ค”ยังต่ำ แต่รบ.ปู บริหารพลาดกักน้ำให้ชาวนาเกี่ยวข้าว
matichon – วันที่: 25 ก.ย. 59 เวลา: 21:13 น.

ใส่ความเห็น